Puig-reig treu un ajut per finançar la instal·lació de calefacció a les terrasses dels bars del poble

L’Ajuntament de Puig-reig treu dues subvencions per ajudar els bars i restaurants del poble a superar la crisi econòmica. La primera va encarada a estalviar la totalitat de l’impost de terrasses als negocis i la segona permetrà als restauradors obtenir finançament per pagar una part del sistema de calefacció per a les terrasses.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 7 de gener. A partir de la data de finalització de la presentació de sol·licituds s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari completar la mateixa, es farà un requeriment a l’interessat concedint 10 dies hàbils per resoldre l’error en la sol·licitud. Si no ho fa, se’l donarà per desistit.

Informació sobre la sol·licitud d’ajut per a la calefacció

Informació sobre la sol·licitud d’ajut per a la taxa de terrasses

X