Malestar a l’Institut Serra de Noet de Berga per la supressió d’una de les tres línies d’ESO que s’havien ofert

Malestar a l’Institut Serra de Noet. El Departament d’Educació de la Generalitat els ha comunicat que no els donarà les tres línies que s’havien ofert a la preinscripció del curs 2021-2022. L’Institut va oferir 90 places i, d’aquestes, se’n van ocupar 49. L’altre centre públic de la ciutat, l’IES Guillem de Berguedà, ha tingut més preinscrits dels noranta que també va oferir,  però el Departament no ha reubicat l’excedent d’alumnes al Serra de Noet, tal com consta a la normativa de preinscripció, sinó que ha donat una línia més al Guillem de Berguedà i n’ha tret una al Serra de Noet.
En un comunicat, el Serra de Noet recalca que l’excedent de preinscrits al Guillem de Berguedà “és una bona notícia per a l’ensenyament públic”, però no entén per què no es fa un repartiment equitatiu dels alumnes entre tots dos centres, aprofitant que el Serra de Noet, després d’anys de reivindicació, té unes instal·lacions àmplies que ho permeten.
Segons explica l’institut en el mateix comunicat, la cap d’àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar del Departament, Júlia Estaran, va argumentar-los que feia aquesta excepció i donava una línia del Serra de Noet al Guillem de Berguedà per “primar la lliure elecció del centre educatiu per part de les famílies”. És a dir, per permetre que tothom es matriculi al centre que ha posat en primera preferència i que no hi hagi d’haver reassignacions a la segona opció.

L’institut acusa el Departament de malbaratar recursos

Les justificacions no convencen al Serra de Noet. L’institut recrimina que no s’està aprofitant les noves instal·lacions. Des de fa dos anys, l’institut ha abandonat els mòduls prefabricats del costat de la comissaria dels Mossos d’Esquadra i és uns metres més avall, al Pla de l’Alemany, sota el camp de futbol, en un espai de més de 10.000 m². “És un edifici sostenible, de fusta i punter, que compta amb un sistema de ventilació automàtic en cas d’acumulació de diòxid de carboni que assegura les mesures i la prevenció de la transmissió vírica. També hi ha un gran espai exterior per garantir el manteniment dels grups bombolla a les hores d’esbarjo”, expliquen des de l’institut.
A més, s’hi han invertit 4,5 milions d’euros des de la Generalitat de Catalunya per tal d’alçar-lo al Pla de l’Alemany. A aquesta injecció inicial, s’hi ha de sumar els costos de manteniment, que són d’uns 120.000 euros anuals, independentment de l’ús que se’n faci. Aquests diners els haurà de pagar el Departament d’Ensenyament tant sí com no, tant si hi ha dues línies de primer, com si n’hi ha tres. I per això l’institut ho veu com “un cas greu de malbaratament de fons i recursos públics que, al final, assumim tots els ciutadans”.

Oportunitat perduda per reduir les ràtios

L’institut també recrimina que el Departament d’Educació ha perdut l’oportunitat de reduir les ràtios fent un repartiment equitatiu d’alumnes entre els espais de la seva titularitat. El Serra de Noet assegura que unes ràtios més baixes millorarien “la qualitat de l’educació pública, tant pel que fa a l’àmbit pedagògic i com en la salut pública i tot el que té relació amb les mesures per evitar la propagació del coronavirus”. Amb la decisió del Departament es perd una oportunitat de tenir classes amb menys nens a tots dos centres.
A tot això se li ha de sumar la matrícula viva, és a dir, els alumnes que es matriculen a l’institut un cop iniciat el curs. Amb la decisió del Departament, aquesta matrícula viva queda reservada, en gran part, per l’Institut Serra de Noet. I això tampoc els convenç, ja que entenen que “suposa una segregació de la població escolar que s’hauria pogut evitar amb el repartiment equitatiu que demana el centre, reservant places per assumir aquesta matrícula viva a tots els centres públics”.

Sense respostes oficials per escrit

El centre també ha manifestat que el procediment seguit pel Departament d’Educació i pels seus Serveis Territorials a la Catalunya Central el consideren “irregular”. En aquest sentit retreuen a Educació que s’hagi negat a donar una resposta oficial per escrit, tot i que l’institut ho va demanar explícitament. El Departament tampoc va voler fer una acta de la reunió telemàtica on va comunicar a l’institut la decisió de treure’ls una línia.

A l’espera del batxillerat

Les discrepàncies en la manera de comunicar les decisions cuegen des de fa anys entre el Departament i el Serra de Noet. En aquest sentit, la queixa més recurrent té a veure amb el batxillerat i els cicles formatius. Quan l’institut va rebre la seva primera fornada d’alumnes, el Departament es va comprometre a dotar el centre de batxillerat i cicles formatius, tan bon punt la primera generació acabés 4t d’ESO. Actualment, quinze anys després, l’institut segueix sense batxillerat ni cicles formatius.
Aquest fet els perjudica de cara a les preinscripcions, diuen. “La impossibilitat de continuar els estudis de batxillerat en el mateix centre on s’ha cursat l’ESO va en perjudici de l’alumnat que ha hagut de renunciar a seguir amb el projecte educatiu, negant, així, a les famílies el dret de lliure elecció de centre”. I apunten que el Departament és poc coherent perquè, a 1r d’ESO treu una línia del Serra de Noet per primar la primera opció que té cada família, però en canvi obliga les famílies a canviar d’institut quan l’alumne acaba 4t.
Per tot plegat, l’Institut considera que les actuacions del Departament d’Educació no són transparents i perjudiquen l’escola pública.

X