El govern de Berga preveu autoritzar el mercat setmanal els dilluns, quan no es pugui fer els dissabtes

L’Ajuntament de Berga preveu autoritzar el mercat setmanal els dilluns al matí, sempre que no es pugui fer els dissabtes per causes extraordinàries extremes. El consistori vol revisar l’ordenança reguladora de la venda al mercat del Vall per guanyar marge de maniobra en situacions com la pandèmia, una crisi econòmica, una catàstrofe natural o qualsevol circumstància extrema que pugui sorgir en el futur.
La idea que s’ha posat sobre la taula és modificar l’article 2 de l’ordenança per tal de poder fer mercat els dilluns, de 9 a 14 h, quan hi hagi situacions extraordinàries que impedeixin fer-lo dissabte. L’autorització de muntar parades al mercat el dilluns com a alternativa a dissabte només s’aplicaria a les parades de productes que, per les restriccions, no ho puguin fer en cap de setmana. Per tant, aquelles parades que puguin fer mercat el dissabte, ho seguirien fent, i es reservaria el dilluns per aquelles que no.
 

Una consulta a la ciutadania

L’Ajuntament ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes, així com les entitats, puguin efectuar les seves aportacions sobre l’ordenança que vol modificar.
Les persones majors de setze anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 14 al 28 de maig de 2021, ambdues dates incloses.
Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

X