213.000 euros per convertir l’edifici del batan i les cardes de cal Pons en un centre d’entitats

El Consell Comarcal del Berguedà ha licitat les obres de rehabilitació i condicionament de l’edifici del batan i les cardes com a centre d’entitats de l’antiga colònia tèxtil de Cal Pons a Puig-Reig. L’obra va a càrrec de l’empresa Construcciones Somic i té un import de 213.280,76 euros que es finançaran amb fons FEDER, fons de l’Ajuntament de Puig-reig i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic).
Els treballs consisteixen a assegurar l’estabilitat de les cobertes de l’edifici i el seu mínim manteniment per poder-lo posar en ús amb condicions de seguretat estructural com a centre d’entitats culturals del municipi. Es tracta d’un edifici significatiu pel seu interès patrimonial.
Les naus on s’actuarà presenten mal estat. S’hi faran treballs previs d’implantació d’instal·lacions provisionals d’obra, aigua i electricitat i muntatge i desmuntatge de bastida, enderrocs i moviment de terres, arrencada de canaló de recollida d’aigües, desmuntatge de teules amb mitjans manuals, enderroc de solera d’encadellat ceràmic amb mitjans manuals, enderroc d’enllistonat de fusta de coberta, desmuntatge de biga de fusta i encavallada de fusta amb mitjans manuals i instal·lació de bigues de fusta i encavallades per a sostres.
Els treballs consistiran en la substitució parcial de cobertes i dels desguassos i baixants per garantir l’estabilitat i la seva impermeabilitat i evitar el deteriorament dels elements de tancament i forjats. La rehabilitació i condicionament de l’edifici del batan i les cardes com a centre d’entitats, forma part del conjunt d’actuacions de rehabilitació, manteniment i conservació que cal Pons.
Araceli Esquerra, la consellera de Dinamització de les Colònies Industrials, ha destacat que aquesta actuació s’emmarca “en l’aposta del Consell Comarcal del Berguedà per posar en valor el patrimoni”, en aquest cas dels antics nuclis fabrils del riu Llobregat. Unes obres que permetran pal·liar la degradació d’aquestes naus de manera que les entitats del poble les puguin fer servir amb total seguretat per a les seves activitats.