El Consell Comarcal inverteix dos milions d'euros en dos anys per fer millores a les colònies del Llobregat

En els darrers dos anys, el Consell Comarcal del Berguedà ha licitat obres per valor de dos milions d’euros per fer millores a diferents immobles públics de les colònies industrials del Llobregat. Es tracta del paquet d’inversions públiques més importants que s’hi ha realitzat en les darreres dècades.
Aquestes intervencions són fruit del treball conjunt del Consell i els consistoris beneficiats. En aquest cas, l’administració comarcal ha aconseguit diverses fonts de finançament per fer possible aquestes inversions. Per la seva banda, els ajuntaments s’han encarregat de redactar els projectes executius i han posat la part del cofinançament necessari per fer realitat les intervencions. “Aquesta suma d’esforços polítics ha permès aconseguir el finançament necessari. Hem sabut teixir complicitats territorials entre administracions per dur a bon part aquest ambiciós projecte de millores” ha assegurat Araceli Esquerra, la consellera de Dinamització de les Colònies Industrials berguedanes.
 

Actuacions a Viladomiu Nou, Cal Metre i Cal Pons

Gironella i Puig-reig han estat les dues poblacions on s’han invertit aquests dos milions d’euros en obres des del 2019. Aquestes actuacions són fruit de l’afany per conservar i potenciar el patrimoni que representen les colònies industrials al Berguedà cal destacar les obres de reconversió de l’antic edifici del cinema de Viladomiu Nou (Gironella) en un espai cultural que aplega un teatre, sales d’usos polivalents i despatxos que han tingut un cost de 734.514,77 euros. En aquest cas s’han fet tots els tancaments exteriors i els seus acabats, l’execució de les compartimentacions dels espais interiors, els acabats interiors de tot l’edifici: paraments verticals, sostre i paviments, l’execució de les instal·lacions bàsiques de l’edifici, com són el sanejament, l’aigua potable, la climatització, la renovació d’aire, l’electricitat, l’enllumenat, els sistemes contra incendis i de seguretat i fer l’escenari.
Anteriorment a aquesta intervenció, el Consell Comarcal del Berguedà ja va fer una obra a la colònia de Cal Metre a Gironella. Amb una actuació de 89.716,36 euros, el camí de la colònia va passar a convertir-se en un passeig que va afavorir a la connexió entre el nucli històric de la vila i la part més nova i moderna del poble.
Una de les actuacions que s’iniciaran pròximament al municipi de Gironella és el projecte museogràfic d’una ruta de descoberta del nucli històric de Gironella lligada amb la visita a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou que se’n millorarà notablement l’espai museogràfic i interpretatiu. Aquesta obra té un pressupost de 164.001,73 euros.
Cal destacar també les actuacions executades i les que estan en curs a la colònia de Cal Pons a Puig-reig declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Actualment estan en marxa les obres de rehabilitació de la Torre Nova de Cal Pons que amb un cost de 406.090,76 euros que permetran la recuperació d’un dels edificis públics més emblemàtics de la comarca. Aquesta inversió se suma a una obra anterior que es va realitzar en el mateix edifici (191.960 euros) que tenia l’objectiu de rehabilitar la teulada i arreglar de forma definitiva les patologies que presentava aquest edifici que amenaçaven fins i tot, l’estabilitat de l’immoble.
Altres obres a destacar que actualment estan en fase d’execució o execució imminent són la rehabilitació i condicionament de l’edifici del Batan i les Cardes com a centre d’entitats de l’antiga colònia tèxtil de Cal Pons a Puig-Reig, amb un import de 213.280,76 euros. L’objectiu és assegurar l’estabilitat de les cobertes de l’edifici per poder-lo posar en ús amb condicions de seguretat estructural com a centre d’entitats culturals del municipi. Es tracta d’un edifici significatiu pel seu interès patrimonial.
A Cal Pons també es farà la millora paisatgística del bosquet de Cal Pons que afecta un àmbit de 30.500 metres quadrats de jardins i l’arranjament del camí d’accés a la Torre Nova amb un cost de licitació de 61.083,78 euros així com el projecte de millora de l’enllumenat del bosquet de Cal Pons amb un cost de 27.028,82 euros.
Totes les intervencions realitzades i les que es realitzaran aviat permetran la recuperació integral de la Torre Nova així com la millora del bosquet, un espai singular de cal Pons. S’hi farà una desbrossada de vegetació arbustiva, tala selectiva d’arbrat i eliminació d’espècies invasores; la millora dels camins existents de consolidació del ferm dels corriols, asfaltat del camí d’accés i creació d’una petita placeta com a aparcament; i el subministrament i instal·lació de mobiliari (bancs i jocs infantils) i senyalització d’interpretació.
L’objectiu final d’aquestes intervencions és agençar aquest espai patrimonial per potenciar els usos social, econòmic, cultural, d’oci i turístic.

Ajudes provinents de diverses administracions

Per tal que els Ajuntaments afectats no hagin d’assumir el cost íntegre de les actuacions a les colònies, el Consell Comarcal del Berguedà ha sol·licitat, i obtingut, una gran part del finançament a través d’ajudes directes a les diverses administracions. Entre les més destacades hi ha les línies de finançament rebudes per part del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 per l’execució dels projectes “Valorització del Patrimoni Industrial del Berguedà” i “Impuls patrimonial al Voltant de la Via Blava del Berguedà”, els fons de finançament provinents del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria 2018 i 2019 dels Plans de Foment Territorial de Turisme o el finançament rebut per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la mateixa Generalitat de Catalunya.
Araceli Esquerra, la consellera de Dinamització de les Colònies Industrials berguedanes, ha expressat la voluntat del Consell Comarcal de salvaguardar el patrimoni de les colònies.  Ha posat l’accent en les inversions que s’estan realitzant als nuclis fabrils. “Les colònies formen part de la història industrial del Berguedà i constitueixen un patrimoni de primer nivell que cal preservar”. Esquerra ha destacat l’esforç que s’està fent per fer valdre edificis i espais públics de colònies industrials. “Sabem que no es pot actuar a tot arreu” entre altres raons perquè “la major part del patrimoni fabril està en mans privades”. Amb tot, ha recordat que el Consell Comarcal del Berguedà ha creat una conselleria específica per dinamitzar aquests espais i dur-hi a terme actuacions com les millores en edificis públics. També ha recordat altres línies d’actuació com l’estudi signat amb la UPC aquesta primavera per dinamitzar les colònies.

X