El números del govern de Berga per eixugar 6,4 milions de deute en 10 anys

El govern de Berga (CUP i ERC) ha aprovat per ple aquest dilluns un refinançament del deute que permetrà pagar en 10 anys els 6,4 milions que encara es deuen, en comptes de liquidar-los abans del 2025. La mesura -que ara haurà de rebre el vistiplau del ministeri espanyol- evitarà que l’Ajuntament hagi de pagar 2,4 milions de cop el juny del 2022 i 2,4 més, al cap d’un any. Són els 4,8 milions de crèdit que deu a l’Estat i que, amb el refinançament, no caldrà liquidar en menys de dos anys. Tot plegat donarà més aire al consistori per invertir en la ciutat. Ara bé, hi haurà anys que se’n tindrà més, d’aire, i altres que no tant.
Segons les dades facilitades pel mateix ajuntament, el pressupost que haurà de preveure una quota menor de deute és el 2023, l’últim d’aquest mandat. L’Ajuntament haurà de pagar 310.290 euros aquell any. En canvi, els dos primers exercicis del següent mandat estrenyeran força més la soga. Dels 310.000 del 2023 es passarà als 898.080 del 2024 i als 805.550 del 2025. L’any següent, el 2026, l’Ajuntament pagarà gairebé 774.710 euros de deute; i el 2027, 696.820 €.
En canvi, els quatre anys del següent mandat (2028-2031) només restarà per pagar els ICO a l’Estat i la quota anual serà gairebé calcada cada any, rondant els 587.800 euros. Tot plegat hauria de servir perquè el pressupost del 2032 fos el primer sense partides reservades per liquidar deutes històrics.

Els números dels pròxims 10 anys: què haurà de pagar l’Ajuntament cada any?

ANY AMORTITZACIÓ ANUAL AMB CARÈNCIA
2021 720.310,00 €
2022 606.000,00 €
2023 310.290,00 €
2024 898.080,00 €
2025 805.550,00 €
2026 774.710,00 €
2027 696.820,00 €
2028 587.790,00 €
2029 587.780,00 €
2031 587.780,00 €
2031 587.800,00 €
2032 0,00 €

L’evolució del deute des del 2014

El 2014 hi havia 18,8 milions d’euros de deute. A mig 2015 hi va haver canvi de govern a l’Ajuntament i la CUP -que va agafar la vara- va denunciar que la situació era encara més crítica i que hi havia 2 milions més de deute encobert, que eren factures històriques pendents de pagar a proveïdors i el retorn d’un crèdit que va demanar Inberga Tur i que va haver d’assumir l’Ajuntament. Tot i això, el 2015 es va tancar amb un deute de 16,9 milions.
Des d’aleshores, la CUP ha anat guanyant terreny al deute fins a situar-lo als 6,4 milions actuals, quan fa sis anys d’aquells 18,8 milions (+2M). Això sí, els cupaires sempre han prioritzat la reducció del deute i això ha anat en detriment d’inversions per a la ciutat. De fet, l’actual alcalde, Ivan Sánchez, reconeix que ha estat “una manera de fer política poc popular”, però reivindica que era “necessària”.
Ara, però, el govern certifica un canvi de política que ja va començar a treure el cap en els darrers pressupostos. La CUP ja no és tan rígida com ho era en el primer mandat a l’hora de reduir el deute com més ràpid millor i, fins i tot, accepta pagar-lo amb més temps. Això implica que els 6,4 milions actuals no es reduiran al mateix ritme que s’ha baixat de més de 20 milions de deute, però hi haurà més marge de maniobra perquè les cirurgies a l’Excel es notin al carrer.

ANY EVOLUCIÓ DEUTE AMB CARÈNCIA
2014 18.833.720,00 €
2015 16.903.163,00 €
2016 14.166.570,39 €
2017 12.118.860,34 €
2018 9.834.212,28 €
2019 8.160.034,15 €
2020 7.282.153,91 €
2021 6.450.664,62 €
2022 *5.836.600,00 €
2023 *5.526.310,00 €
2024 *5.216.010,00 €
2025 *4.410.460,00 €
2026 *3.635.740,00 €
2027 *2.938.920,00 €
2028 *2.351.140,00 €
2029 *1.763.360,00 €
2030 *1.175.580,00 €
2031 *587.800,00 €
2032 *0,00 €

*A partir del 2022, les xifres són les previsions que fa el govern en funció al pla de refinançament del deute que proposa.