Cercs renova tot l’enllumenat públic amb tecnologia LED

S'han canviat 655 dels 693 punts de llum que hi ha el poble; els 38 restants ja funcionaven amb LED

L’Ajuntament de Cercs ha iniciat la renovació de tot l’enllumenat públic del poble. Es canviarà 655 de les 693 llumeneres que hi ha al municipi per llums amb tecnologia LED. Les altres 38 ja funcionen amb LED o bé són llums decoratius de baix consum, de manera que quan acabi aquesta última renovació pràcticament totes les llums públiques de Cercs funcionaran amb tecnologia LED.

L’actuació va començar a l’agost i es preveu que acabi aquest octubre. L’objectiu és reduir el consum energètic i disminuir les emissions de CO2. Per a la instal·lació de les noves lluminàries s’ha tingut en compte el nivell de protecció dels diferents punts del municipi, ja que la majoria de les zones d’actuació tenen una classificació com a E3 (sòl urbà o urbanitzable amb protecció moderada de la contaminació lumínica) exceptuant algunes llumeneres puntuals que es poden trobar en zona E2 (sòl no urbanitzable amb protecció alta de contaminació lumínica).

Els equips electrònics dels nous LED seran programables i regulables, de manera que l’enllumenat funcionarà d’acord amb les hores de la posta i la sortida del sol. A tot això se li ha de sumar que es continuarà reduint la potència un 30% en les franges horàries de menys activitat a la via pública, tant pel que fa a vianants com a vehicles.

L’alcalde del poble, Jesús Calderer, recorda que “és un compromís que l’equip de govern va prendre en adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia“. El compromís era per a aquest mandat, amb la idea de “fer de Cercs un municipi més sostenible i compromès amb el medi ambient”.

X