Comencen les obres per consolidar el Pont Vell de Gironella

Costaran 37.075,63 euros i serviran per eliminar la vegetació espontània de les façanes del pont, per repicar els rejuntats de morter de calç en mal estat i per actuar en elements que presenten fissures i forats

Dilluns comencen les obres de consolidació del Pont Vell, una de les estructures més icòniques de Gironella. Costaran 37.075,63 euros i serviran per eliminar la vegetació espontània de les façanes del pont, per repicar els rejuntats de morter de calç en mal estat i per actuar en elements que presenten fissures i forats. També s’eliminaran els elements que corrin el risc de despendre’s.

Les obres també preveuen fer un refós de morter, d’uns 15 centímetres, entre l’estructura original i els elements sobreposats. Així es produirà una línia d’ombra que permetrà identificar els diferents elements, fent més entenedor l’evolució de l’estructura per als visitants.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha destacat que “el Pont Vell és un element identificador del poble i de la comarca i per aquest motiu ha d’estar sempre en la millor de les condicions”. Per la seva banda, el regidor de Patrimoni de l’Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, ha apuntat que és “una de les accions de millora del patrimoni del municipi que es van iniciar el 2016 amb l’objectiu de restaurar els elements més simbòlics i a la vegada poder-los explotar turísticament”.

Supervisió arqueològica

Els treballs es faran sota la supervisió d’un arqueòleg per garantir el rigor i el respecte històric de l’actuació. El mateix projecte contempla la realització d’un sondeig arqueològic al paviment del carrer del pont vell, passat l’estrep esquerre del pont (al tram medieval), amb l’objectiu de determinar la cronologia, l’ús, les reparacions i la fisonomia original del pont.

Segons la llei 9/93, que regula les intervencions arqueològiques i paleontològiques, la memòria haurà de recollir tota la informació obtinguda en l’actuació, establint unes conclusions i interpretacions finals, que aniran complementades dels estudis necessaris.

La memòria inclourà un apartat de notícia històrica, un resum dels treballs, un apartat de conclusions, un inventari, una classificació dels materials descoberts, el registre de les fitxes de les diferents unitats estratigràfiques i un apartat de plànols amb alçats i seccions de les estructures descobertes.

X