Berga torna a licitar els serveis tècnics i d’atenció al públic del teatre després que el primer concurs quedés desert

L’import total de la licitació és de 178.908,07 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més

L’Ajuntament de Berga busca empreses que assumeixin els serveis tècnics i auxiliars del teatre municipal i una altra que s’encarregui de l’atenció al públic. El consistori ha tornat a treure a concurs els serveis, després que la primera convocatòria, el setembre passat, quedés deserta perquè no s’hi van presentar ofertes. La finalitat de la licitació és prestar els serveis esmentats amb la major eficàcia possible, garantint la qualitat tècnica de les activitats que es desenvolupin en aquest equipament cultural, incloent-hi l’atenció al públic i el control d’accessos.

Lots de la licitació

La licitació es divideix en dos lots. El primer lot fa referència a la prestació dels serveis tècnics i auxiliars relacionats amb les instal·lacions esceno-tècniques (130.743,36 IVA inclòs) i el segon lot inclou la prestació dels serveis d’atenció al públic (48.164,71 € IVA inclòs). L’import total de la licitació és de 178.908,07 € (IVA inclòs) i l’adjudicació del contracte és per a un període de 2 anys amb la possibilitat d’una pròrroga per a dues anualitats més.

Això sí, el valor estimat del contracte és de 294.463,21 € (IVA no inclòs), perquè s’hi inclou la durada inicial del contracte, la possible pròrroga i un import màxim per les modificacions.

Aquesta licitació també inclou criteris socials d’igualtat a l’hora d’impulsar i promoure un marc de relacions laborals que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat sexual, identitat de gènere o diversitat familiar. 

Presentació d’ofertes

Les persones naturals o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del 6 de febrer de 2022. Les empreses licitadores poden presentar oferta per als dos lots i ser adjudicatàries pel nombre màxim de lots previstos.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

Tota la informació referent a la licitació del contracte administratiu dels serveis tècnics i d’atenció al públic del Teatre Municipal de Berga, AQUÍ.

X