L’hospital de Berga estrena tres habitacions per a professionals i estudiants en pràctiques

Estan pensades per aportar un plus de qualitat als estudiants en pràctiques, ja que així se’ls facilitarà que puguin participar en parts, intervencions o tractaments fora dels seus horaris formatius habituals i es puguin quedar a dormir al centre, sempre que els calgui

L’hospital de Berga ha habilitat tres habitacions per als seus professionals o per a estudiants en pràctiques. Els tres espais estan pensats per aportar un plus de qualitat als estudiants en pràctiques, ja que així se’ls facilitarà que puguin participar en parts, intervencions o tractaments fora dels seus horaris formatius habituals. Per això, també se’ls facilitarà que puguin quedar-se a dormir al centre en cas que els calgui.

A la vegada, les tres habitacions seran un recurs útil per als professionals que estan de guàrdia localitzable i hagin de desplaçar-se a l’hospital per atendre alguna urgència a la nit. Així, podran passar la nit al centre i evitar desplaçaments. Finalment, també es farà servir en situacions excepcionals, com en cas d’una nevada que impedeixi a algun dels treballadors desplaçar-se fins a casa seva.

L’hospital explica en un comunicat que l’objectiu no és altre que “oferir un recurs a tots els professionals i estudiants amb dificultats geogràfiques per tal que aquesta distància no sigui una limitació per a l’aprenentatge o el desenvolupament de la seva activitat i per afavorir al mateix temps la retenció de talent al centre”.

Les habitacions estan situades a la quarta planta de l’hospital, en un espai auxiliar  destinat a serveis i administració. Abans de posar-les en solfa, les cambres s’han pintat, sanejat, s’hi han instal·lat cortines i s’han equipat amb mobles com la tauleta de nit, l’escriptori, una calaixera i làmpades.