El rebut de les escombraries es dispara de cop un 10,2%, fins als 138 euros per família

Un estudi de costos recomana al Consell aplicar un augment de més del 30% (uns 40 euros més que el rebut actual) per equilibrar el balanç i evitar el dèficit. El govern, però, ha decidit apujar el rebut 14 euros i assumir la resta amb equilibris interns

Nou increment a la vista en el rebut de les escombraries. El govern del Consell Comarcal del Berguedà sotmetrà a aprovació aquest dimecres, en ple extraordinari d’ordenances, un increment del 10,2% d’acord amb l’augment de l’Índex de Preus al Consum (IPC). En euros, això suposa passar dels 125 euros que es paguen aquest 2022 als 139 que es pagaran el 2023.

Un estudi de costos recomana aplicar el triple d’increment

El president comarcal, Josep Lara, ha matisat que, tot i l’augment, el Consell està fent un esforç perquè la butxaca del ciutadà ho noti el mínim. De fet, un estudi de costos encarregat pel mateix Consell apunta que, per tal d’equilibrar el decalatge i fer que la recollida d’escombraries deixi de ser deficitària, caldria apujar el rebut de les escombraries un 30%, i no pas el 10% que finalment s’aplicarà. Apujar el rebut un 30% suposaria per al contribuent passar de pagar 125 euros a pagar uns 40 euros més.

Per tant, si comptem que per eixugar el dèficit caldria apujar cada rebut uns 40 euros més i finalment el contribuent només en pagarà 14, el Consell deixarà d’ingressar uns 25 euros per habitatge.

I com se soluciona aquest decalatge? Lara confia que en un o dos mesos el nou concurs del servei de recollida d’escombraries surti a licitació. Aquest concurs ajustarà els preus del servei als pobles on hi ha porta a porta des del 2018, però també servirà per aterrar el nou model de reciclatge per illetes als municipis petits. A banda de l’ajustament de les despeses que generarà el nou concurs, el Consell confia que el retorn del cànon per l’entrada de tones a l’abocador ajudi a equilibrar una mica més el balanç.

Això sí, la previsió és que el nou concurs vegi la llum en un o dos mesos, però caldrà que després passi tota la fase d’adjudicació. En aquests mesos, les despeses continuaran sent com fins ara i per tant reduir el dèficit serà complicat. Ara bé, Lara ha reivindicat que el porta a porta “és una aposta de comarca” i ha afegit que el Consell també disposa d’un romanent d’on pot tibar per acabar de quadrar els números. “L’esforç s’ho val”, ha dit.

La proposta de modificació s’ha donat a conèixer en una reunió informativa amb els alcaldes, aquest dimarts, a l’Ajuntament de Sagàs.

Un dèficit històric

El servei de recollida i gestió de les deixalles que presta el Consell Comarcal del Berguedà té un cost anual de més de 5,2 milions d’euros que inclou el servei de recollida, el servei de deixalleria i voluminosos, el pagament del cànon d’entrada a l’abocador, així com la gestió i el tractament de residus. Mentre que el mateix 2021, els ingressos van ser de poc més de 4,6 milions d’euros que provenen majoritàriament de la taxa de residus, entrades a l’abocador, el retorn del cànon i selectiva.

El servei arrossega un dèficit històric. I, en els darrers sis anys aquesta ordenança només s’ha modificat en tres ocasions. De manera que mentre els costos només han fet que pujar -especialment el del cànon per abocar a Font Ollera que enguany és de 59,10 euros per tona, però que el 2023 serà de 65,30 i el 2024 arribarà als 71,60 euros-, els ingressos no han seguit la mateixa tendència.

Precisament per això, l’estudi de costos recomana aplicar un increment de més del 30%, tot i que finalment el Consell opta per aquest 10,2 per mitigar la pressió fiscal a la ciutadania. Lara ha recordat que “el rebut de les deixalles va estar tres anys congelat, concretament els anys 2018, 2019 i 2020”. En aquestes anualitats el preu dels rebuts de les famílies va ser de 113,90 euros anuals. El 2021 es va començar a aplicar increments per ajustar la balança de la prestació del servei. Així el rebut domèstic va passar als 121 euros anuals, el 2022 s’ha situat en els 125,84 euros ja que es va aplicar l’augment de l’IPC i pel 2023 es proposa 139 euros, un augment alineat amb l’increment del cost de la vida. El president del Consell Comarcal del Berguedà ha indicat que malgrat tot “hem apostat per no incrementar més la pressió fiscal a les famílies perquè som conscients de les dificultats que suposa l’actual moment econòmic.”

Es proposa crear una nova ordenança per matricular embarcacions a la Baells

El Consell també portarà al ple extraordinari de dimecres una ordenança reguladora de la taxa per a l’atorgament de matrícules als usuaris d’embarcacions a l’embassament de la Baells.

El fet imposable de la taxa és l’atorgament, per part del Consell Comarcal, de matrícules a les embarcacions usuàries de l’embassament.

Per les noves matrícules o renovacions, cal presentar la declaració responsable de navegació, segons el model oficial que s’indica a la pàgina web del Consell Comarcal del Berguedà, i efectuar el pagament corresponent de la taxa.

Un cop rebuda la documentació, i en un termini de cinc dies hàbils, el Consell Comarcal emetrà un escrit amb la matrícula i el temps pel qual l’embarcació associada té permís per navegar a la Baells.

Pels anys successius, el Consell Comarcal aprovarà el padró de la taxa en el que hi constarà la quota a pagar durant l’exercici en proporció a la data de finalització de l’autorització i emetrà els corresponents rebuts.

En total, el ple del Consell Comarcal debatrà la modificació de deu ordenances. Les ja esmentades i també d’altres com la dels preus públics per utilitzar les veles que l’ens posa a la disposició dels ajuntaments per fires o festes o la de la prestació del banc d’ajudes tècniques i els serveis de teleassistència. La majoria es mantenen.

La reunió informativa també ha comptat amb la intervenció del president sortint i l’entrant del Casal d’Europa, Jaume Farguell i Eduard Barcons, que han convidat als representants municipals a ser patrons d’aquesta fundació privada que afronta una nova etapa.

X