L’Arxiu Comarcal del Berguedà tindrà una sala per conservar en òptimes condicions fotografies i pel·lícules

L'obra ja s'ha adjudicat i mantindrà l'arxiu tancat fins d'aquí dos mesos, que és quan es preveu acabar. Durant aquest temps, les consultes s'han de fer per correu o per telèfon

Aquesta setmana han començat les d’obres de construcció d’un espai adequat per mantenir en òptimes condicions pel·lícules i negatius fotogràfics d’alta sensibilitat a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, situat al Pavelló de Suècia de Berga. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa PLAN YOUR FUTURE SL per un import de 68.259,84 € (IVA inclòs) i el termini d’execució és de 2 mesos, durant els quals l’Arxiu Comarcal romandrà tancat i la sala d’actes del Pavelló de Suècia només podrà obrir puntualment els caps de setmana.

Una nova sala per acollir documents fotogràfics

L’obra consisteix en la construcció d’un espai adequat amb aïllaments tèrmics i instal·lacions de fred i control d’humitat per tal que la temperatura es mantingui permanentment entre 10 i 15 ºC i la humitat relativa se situï entre el 40 i el 45 %. Aquestes condicions han de garantir l’òptima conservació de fotografies i pel·lícules i pot ser un incentiu per a donacions de fons documentals fotogràfics a l’arxiu berguedà.

Les fases de les obres

En primer lloc, es duen a terme els enderrocs dels tancaments existents i la retirada dels elements de climatització actuals. Un cop es disposi de l’espai diàfan s’iniciaran les feines de muntatge de panells sandvitx frigorífics amb estructura a terra i suspesa de sostre. Posteriorment, es farà la instal·lació elèctrica alimentant des del subquadre més proper amb una protecció de capçalera pròpia per la climatització i una per l’enllumenat. Tot seguit, es farà la instal·lació de climatització ubicant les unitats interiors i exteriors de refrigeració i els equips de tractament de la humitat. Finalment, es faran comprovacions d’estanqueïtat tèrmica i de funcionament de les instal·lacions.

Afectacions en l’activitat de l’Arxiu Comarcal i el Pavelló de Suècia

L’Arxiu Comarcal del Berguedà restarà tancat als usuaris i usuàries fins a la finalització de les obres, que tenen un termini d’execució de dos mesos. Durant aquest temps, les consultes es poden adreçar a l’adreça de correu electrònic acbergueda.cultura@gencat.cat o del telèfon 93 822 15 48. D’altra banda, la sala d’actes del Pavelló de Suècia també quedarà tancada durant els dies feiners, si bé els caps de setmana serà possible fer-hi actes puntuals.

Actuació finançada per la Generalitat de Catalunya

La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Berga, així com la licitació i direcció de les obres, que han estat adjudicades per 68.259,84 € (IVA inclòs). Aquest import està 100 % subvencionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

X