Com influeix la qualitat del desenvolupament d’un lloc web en el posicionament a Google?

Patrocinat

La programació d’un lloc web és un factor clau per a l’èxit a Google, el cercador més utilitzat al món. No només es tracta de crear una pàgina bonica i funcional, sinó també d’optimitzar-la perquè sigui fàcil de trobar i de navegar pels usuaris i pels robots de Google.

És per aquesta raó que abans d’iniciar un negoci digital, abans d’emprendre qualsevol projecte a internet, aturar-se a pensar en el paper preponderant que té el disseny del lloc web corporatiu o la botiga online, serà pertinent per poder assolir els objectius d’audiència, de vendes o de generació de leads que es tinguin projectats.

Un lloc web professional, per professionals

Sembla ser una cosa òbvia, però resulta interessant la quantitat de persones que deleguen el desenvolupament dels seus llocs web en professionals que no compten amb la trajectòria, les eines o l’experiència necessàries per aconseguir resultats. El consell és més obvi encara: per aconseguir resultats professionals cal apostar per professionals.

Un bon exemple és l’empresa de Disseny web Manresa, Net Engineer, que treballa a tot Catalunya i els seus professionals s’especialitzen no només en el desenvolupament web, sinó en com el desenvolupament web en si mateix pot influenciar positivament tant a les campanyes de màrqueting digital o directament al posicionament als cercadors.

És per això que el simple fet de delegar el disseny d’un lloc web en professionals representa un estalvi de temps i de diners, ja que es tindrà en compte, des de l’estructura i les idees, tot el que influeix en els resultats que es pretenen aconseguir.

Importància del desenvolupament web professional per al màrqueting i el posicionament

Si bé se citava específicament aquesta agència de Disseny i posicionament web a Manresa, en una perspectiva més general es podria dir que quan els llocs web orientats a la producció són desenvolupats per professionals amb experiència, i tenen en compte totes les variables que incideixen en els resultats, pràcticament es guanyen pel que fa al posicionament com en el màrqueting:

  • Estructura i etiquetatge: ambdós conceptes formen part tant del desenvolupament web com de l’arquitectura web, dos camps que treballen conjuntament. Si bé se sol dir que el contingut és el rei, també ho és la forma en què aquest contingut es presenta, molt més ara, on la diferència de dispositius, la facilitat dels usuaris per distreure’s i el poc temps i paciència que tenen per revisar una pàgina intervenen en aquest tipus de desenvolupament.
  • Velocitat de càrrega: pocs aspectes tècnics influeixen tant en el SEO com la velocitat de càrrega d’un lloc web. Tot i que les velocitats de connexió d’internet han millorat, els usuaris continuen sent impacients, i si un lloc triga a carregar més de “el que hauria”, se n’aniran.
  • Estructura d’enllaçament: el linkbuilding és un camp del màrqueting digital, però també del desenvolupament web que poc es té en compte durant les primeres fases de creació d’un lloc web. I la seva importància per al posicionament i per a la creació orgànica de millors visitants i leads, és tremendament rellevant. Planificar una estructura d’enllaçament intern pot configurar tota l’experiència de navegació per part dels usuaris, amb tot el positiu que això pot significar.
  • Seguretat: la seguretat d’un lloc web, de les dades dels usuaris i de les dades pròpies és avui una de les prioritats. Més encara si es tracta de llocs corporatius o botigues online. Per això, contractar agències professionals que utilitzin les últimes tecnologies, estiguin al corrent de les bones pràctiques, puguin auditar per trobar errors i corregir-los, és una cosa que sempre s’hauria de prioritzar.

El disseny web, des de la concepció pròpia de la idea, té molt a veure amb el que serà el destí, tant en campanyes de màrqueting com en posicionament en cercadors, del lloc web resultant.

X