Obertura de 3 places al cos d’Agents Locals de Gironella: tots els requisits per presentar-s’hi

Aquesta convocatòria permetrà estabilitzar la plantilla amb 4 agents permanents

@AjGironella

L’Ajuntament de Gironella ha obert la convocatòria per cobrir tres places d’Agent Local mitjançant sistema de concurs-oposició. Les sol·licituds per participar a la convocatòria es poden presentar fins el 14 de novembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb cita prèvia, o a través de la seu electrònica .

Gerard Iglesias, regidor de Seguretat, explica que aquesta convocatòria permetrà dotar el cos d’agents locals amb 4 persones permanents, estabilitzant així la plantilla. El regidor explica que l’any 2022 el cos ha fet un total de 2754 serveis que inclouen més de 800 denúncies de trànsit, col·laboracions amb els bombers o els mossos d’esquadra, assistència a la ciutadania, control del trànsit i gestió d’expedients sancionadors.

Els requisits per optar a les places

Per ser admès en aquest procés les persones interessades han de tenir la ciutadania espanyola, ser major d’edat, tenir el graduat d’educació secundària, el nivell B2 de català, no haver estat condemnat ni inhabilitat per a l’exercici de la funció pública, no tenir cap malaltia que impossibiliti exercir el lloc de treball, una alçada mínima de 1,60 metres les dones, i 1,65 metres els homes i estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. 

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una fotocòpia del DNI, una fotocopia de la titulació exigida i el document acreditatiu d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua catalana, així com el CV, la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin, l’informe de vida laboral o el certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en l’administració pública, el document acreditatiu d’estar en possessió del permís de conduir vehicles, el certificat d’antecedents penals, el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, el certificat mèdic i el resguard del pagament de la taxa.

La previsió és que les persones s’incorporin a la plantilla durant el mes de gener de 2024.

X