Obres d’arranjament a diversos camins del terme municipal de Berga

Les obres han estat finançades en gran part a través de subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Les últimes setmanes s’han dut a terme obres de manteniment i pavimentació a
diversos camins del terme municipal de Berga, concretament al camí ral de Manresa
(veïnat de Noet), al sector de Mas Ribera (Casa en Ponç) i a la zona de Font Ollera
(prop del camí de Pedret)
. Les obres han estat gestionades per l’Ajuntament de Berga
i el Consell Comarcal del Berguedà
i finançades en gran part a través de subvencions
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Obres de pavimentació al camí Ral de Manresa

L’actuació de més envergadura s’ha dut a terme al camí Ral de Manresa, al veïnat de
Noet
. S’han pavimentat amb formigó 417,6 m de camí, la major part dels quals entre el
límit sud del terme municipal i la Creu de la Pinya
, incloent-hi també la pavimentació
de 85 m del camí que dona accés a cal Galta. La contractació de l’obra, licitada per
48.148,68 €
, ha anat a càrrec del Consell Comarcal del Berguedà i forma part del
conjunt d’actuacions de millora i manteniment de vies de comunicació rurals a 14
municipis de la comarca
. Han estat finançades a través de les subvencions per al
manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a l’Aran i comarques de muntanya
per al 2023 del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions a camins de Font Ollera i Mas Ribera

En el marc del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i del Programa
Sectorial per la millora de camins municipals 2022-2023
, de la Diputació de Barcelona, s’han executat obres de manteniment i pavimentació a diversos trams de camins de l’est del municipi, a Mas Ribera i a Font Ollera. Amb les obres del PPI s’ha fet el repàs del ferm i la vegetació al llarg de 7,3 km de dos camins de la zona de Mas Ribera.

D’altra banda, a través del Programa Sectorial s’han pogut pavimentar amb formigó dos trams de camí amb fort pendent a la zona de Font Ollera, de 130 m de longitud, i
també s’ha instal·lat senyalització vertical informativa. El cost total d’aquestes dues
obres ha estat de 21.702,34 €, dels quals 17.611,35 € han estat subvencionats per la
Diputació de Barcelona i la resta corresponen a recursos propis de l’Ajuntament de
Berga.

X