Opinions sobre les tarifes d’autoconsum de Bassols Energia

Patrocinat

Bassols Energia ha conclòs amb èxit la instal·lació del PPAa l’Empordà Golf Club, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), per tal que aquest prestigiós club de golf pugui generar la seva pròpia energia. L’Empordà Golf Club, reconegut pel seu compromís amb la sostenibilitat ambiental i atent a les grans possibilitats d’estalvi que ofereix l’autoconsum mitjançant la instal·lació de panells fotovoltaics, ha confiat en Bassols Energia i en les nombroses i innovadores solucions que ofereix aquesta companyia elèctrica en matèria d’energia sostenible.

Es tracta d’un projecte emblemàtic que representa una fita significativa en la cerca de la sostenibilitat i la reducció de la petjada de carboni en la indústria del golf.

Característiques del projecte

Els panells solars s’han repartit en dos espais del club de golf: d’una banda, a la coberta de l’hotel Terraverda, situat dins del club; i de l’altra, a la zona d’aparcament, a fi d’optimitzar la producció i oferir una solució arquitectònica integrada amb l’entorn. En aquest aparcament s’han col·locat unes marquesines amb panells solars que, a banda de la funció generadora d’energia, tenen l’objectiu de protegir els vehicles de la radiació solar i alimentar tres carregadors per a vehicles amb energia 100% renovable.

El camp solar de l’aparcament s’ha instal·lat amb les pèrgoles orientades cap al sud i amb la mateixa inclinació, a fi d’aconseguir que tot el camp fotovoltaic formi una estructura coplanar i es redueixi així la càrrega sobre la coberta i sobre les seves corretges.

El camp solar complet té una capacitat de producció instal·lada de 240 kWp d’autoconsum en format PPA, que comporta un acord de compra d’energia entre les dues companyies (Bassols Energia i Empordà Golf Club).

Sinergies entre empreses

Per dur a terme aquest projecte, Bassols Energia ha comptat amb l’ajuda de l’empresa Kepton, una companyia especialitzada en el disseny i la instal·lació de sistemes d’energia solar amb els màxims estàndards de qualitat. Tant aquestes dues companyies com l’Empordà Golf Club comparteixen el mateix compromís per la sostenibilitat mediambiental del planeta, de manera que les sinergies entre totes tres empreses han estat fluides i ràpides.

Aquesta sinergia ha permès dissenyar una proposta personalitzada amb l’objectiu final que el club de golf s’autoproveeixi d’energia a un preu competitiu a llarg termini, cosa que ajudarà a reduir el consum energètic sense haver de fer cap inversió inicial. La iniciativa, a més, anirà molt més enllà d’aquest estalvi, ja que també contribuirà a la sostenibilitat del medi ambient gràcies a la reducció de les emissions de carboni i a la dependència de fonts d’energia no renovables.

El compromís de Bassols Energia

Bassols Energia treballa per promocionar l’autoconsum entre els clients i les empreses de l’entorn on opera, per mitjà de la instal·lació de panells fotovoltaics, com una solució ecològica i econòmica per a produir la seva pròpia energia. És una manera que el consumidor s’empoderi a l’hora de produir, emmagatzemar i consumir la seva energia, i recórrer a aquest sistema a Catalunya, com ha fet l’Empordà Golf Club, és una aposta segura.

L’autoconsum d’energia està creixent de manera important els últims anys, ja que molts usuaris s’instal·len panells fotovoltaics a casa o a les seves empreses per tal de reduir la dependència energètica de les xarxes tradicionals generant la seva pròpia electricitat. A Bassols Energia som conscients d’aquesta necessitat, i per això disposem de diverses tarifes d’autoconsum que permeten que els usuaris triïn la que s’ajusti millor a les seves característiques. Aquesta varietat de tarifes, i l’estalvi que generen, reverteix de manera molt positiva en les valoracions que fan els clients de la companyia.

Quines opinions tenen els clients sobre les tarifes d’autoconsum de Bassols Energia?

Els usuaris que contracten Bassols Energia per produir la seva pròpia electricitat a casa tenen molt bones opinions, en general, de les tarifes que ofereix la companyia, ja que la major part afirmen que han notat un estalvi en la factura elèctrica.

Els clients de Bassols Energia destaquen la varietat de tarifes disponibles, que permet un gran nombre de personalitzacions en funció dels hàbits de consum de cadascú, la qual cosa els permet triar l’opció que se’ls adapta més bé. Un altre punt a favor de l’empresa és que afirmen sentir-se molt ben assessorats a l’hora de fer aquesta tria.

A més a més, com que les tarifes d’autoconsum de Bassols Energia són molt competitives, la majoria dels usuaris han notat un estalvi després de canviar a aquesta operadora. També valoren de manera positiva el fet que el contracte no tingui permanència.

Opinions dels clients sobre altres àrees i serveis de Bassols Energia

Les bones opinions dels clients van més enllà simplement de les tarifes i abasten el servei integral que ofereix Bassols Energia, que es resumeix en una atenció ràpida, un bon assessorament i un servei eficient. Una mostra d’aquestes bones opinions és la valoració que fan els usuaris a Google Reviews, on la companyia rep una nota de 4 sobre 5.

Aquests són alguns exemples d’opinions reals de clients:

  • Laura Montserrat: “Ràpids, eficients i sempre a l’altra banda del telèfon.”
  • Pau Martínez: “Vaig tenir un problema i ràpidament van donar la resposta. Contents del servei rebut.”
  • Francisco Adsuara: “Són una bona empresa”.

Opinions dels clients segmentades per àrees i serveis

L’àrea de client de Bassols Energia és una de les que rep més bones puntuacions per part dels usuaris, ja que la contractació i tots els tràmits es poden fer de manera ràpida i senzilla en línia. D’altra banda, en aquesta àrea els clients també valoren positivament la facilitat amb què es poden canviar les dades personals, atès que les actualitzacions fetes per la companyia a l’àrea privada del web permeten administrar completament els serveis i els contractes de manera autònoma.

Quant a les factures i els pagaments, tret d’algunes incidències amb el procés, els clients de Bassols Energia en donen bones opinions, centrades sobretot en la claredat de les factures i en la possibilitat de fer abonaments en línia, sense necessitat de domiciliar els rebuts pel banc.

I pel que fa a les gestions diàries, la majoria dels clients de Bassols Energia demostren que estan satisfets amb el servei integral que ofereix la companyia, ja que valoren la senzillesa amb què es poden fer els tràmits en línia, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Afirmen que això estalvia molt de temps, perquè no han de fer esperes telefòniques ni presencials.

Tot i aquestes bones opinions generals, Bassols Energia té el compromís de millorar i ampliar els seus serveis a fi d’adaptar-se encara millor a les expectatives dels clients que opten per l’autoconsum energètic, i amb la voluntat de respondre a aquesta demanda creixent treballa constantment per oferir solucions accessibles i orientades a les necessitats dels usuaris.

Aquest projecte, permet que Bassols Energia reafirmi el seu paper protagonista en el sector energètic, oferint una energia neta i sostenible a l’abast de tothom, a més del millor servei als seus clients, transparència i el compromís constant d’oferir solucions sostenibles i que comportin un estalvi en la seva factura de la llum. Alhora, l’ajuda a transformar el teixit empresarial en què participa i amb el qual està fortament compromesa.

X