Es tracta d'un nou contracte per a la millora del ferm de les carreteres que son titularitat de la Generalitat.