Han escollit aliments perquè “és el més fàcil de vendre” i s’han d’entendre amb una altra cooperativa sòcia, que és a Lleó