En la segona de les quatre etapes, el confinament de cap de setmana seria comarcal i els gimnasos podrien reobrir