Els moviments a les naus en les darreres setmanes van despertar les sospites entre el veïnat