L'objectiu és trobar solucions per revertir la tendència i redactar un pla global que permeti revitalitzar el nucli històric del municipi