La vacunació continua avançant a bon ritme: totes les franges de majors de 60 anys superen el 70% i, de fet, més de la meitat, el 80%