El Consell Comarcal i nou ajuntaments han presentat la proposta amb un pressupost de 787.878,41 euros