General

Els veïns i les entitats de Berga podran participar als plens de l’Ajuntament, en els precs i preguntes

Els veïns i les entitats de Berga podran participar als plens de l’Ajuntament. Podran defensar mocions i fer preguntes, a l’apartat de precs i preguntes, igual que ho fan els grups polítics. Fins ara no era permès, però ara aquest aspecte de participació ciutadana quedarà recollit al Reglament Orgànic Municipal (el ROM), una eina que regula el funcionament intern del consistori i que s’aprovarà al ple de demà, dijous, a l’Ajuntament de Berga.
Ho ha aplaudit la CUP, a l’oposició a l’Ajuntament, perquè segons ha explicat la regidora Anna Maria Guijarro és un tema que se senten molt seu, perquè a part que la CUP ja demanés a principis de l’anterior mandat que es redactés un reglament orgànic per Berga, també ha incidit fort perquè el text contemplés la participació ciutadana: “era una mancança i ara els ciutadans podran tenir veu a l’Ajuntament, a l’apartat de precs i preguntes dels plens, defensar mocions… també associacions de veïns podran ser partíceps per exemple a l’hora de prioritzar el pressupost per invertir en obres o pel manteniment del seu barri”, ha comentat Guijarro, que pensa que amb aquest reglament “l’Ajuntament de Berga hi guanyarà”.
A banda de la CUP, tots els grups polítics amb presència a l’Ajuntament de Berga hi han pogut dir la seva i presentar esmenes. El Reglament Orgànic Municipal s’ha redactat, segons ha explicat l’alcalde, el convergent Juli Gendrau, tenint en compte les opinions del PSC, la CUP i el PP.
Berga no disposava fins ara d’un Reglament Orgànic Municipal, que és la norma on es regulen els principals òrgans que composen l’Ajuntament i també incorpora els mecanismes de participació dels ciutadans als plens, cosa que també veu de bon ull l’alcalde Gendrau. Serà una de les principals novetats en el funcionament de les sessions plenàries a Berga, una mesura que es podria implantar de cara a la segona meitat de l’any.

Comentaris