Economia

Es posa en marxa un negoci gràcies al projecte Reempresa

Es posa en marxa un negoci gràcies al projecte Reempresa

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà està impulsant, des de l’abril del 2013, un nou model d’emprenedoria anomenat Reempresa. Aquest model, liderat per la patronal Cecot i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, busca crear un mercat organitzat i transparent de compravenda de petites i mitjanes empreses, i posar en contacte persones que volen emprendre un projecte empresarial o negoci amb empresaris que volen cedir la seva empresa o negoci, sense partir de zero.

El projecte busca mantenir activitats industrials i llocs de treball, amb aquest mercat “just i transparent”, evitant així el tancament d’activitats empresarials i la pèrdua de llocs de treball. Des de l’inici d’aquest projecte, el Servei d’Innovació i Empresa de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha realitzat 24 tutoritzacions del projecte, 13 per empreses cedents i 14 per reempendre un negoci.

Fins ara, s’ha realitzat amb èxit un ‘matxing’ entre un reemprenedor i un cedent. L’1 d’agost, el reemprenedor va poder reobrir el Pub L’Aqull l’antic L’Erich, situat al carrer Barcelona, número 1, de Berga. El nou propietari ha pogut donar un nou aire al local, amb una renovació, més oferta, i la possibilitat d’organitzar-hi diverses activitats.

Ara com ara, 5 negocis estan buscant reemprenedors: una clínica dental, un taller mecànic, un estudi fotogràfic, un càmping i el Centre Burricleta Berguedà. Per altra banda, 2 reemprenedors estan buscant negocis per continuar, com són un obrador de pa o una empresa de dinamització cultural.

Si analitzem amb detall els casos de negocis en cessió al Berguedà, el sector Serveis suposa un 46% dels casos, el Comerç i Hosteleria el 23% dels casos i la indústria un 8%. La motivació més habitual per posar en vende l’empresa és la jubilació, en el 54% dels casos, per motius personals ho són el 38% dels casos, i un 8% correspon a un canvi de professió. El perfil de l’emprenedor és d’homes en el 71% dels casos i 29% dones. Pel que fa a les edats, el 72% tenen entre 31 i 50 anys, un 21% entre 51 i 60 anys, i un 7% menys de 30 anys.

ADB Reempresa

Estic amb tu

Comentaris