EL PP de Berga demana a CiU que tramiti de nou la petició per declarar Sant Pere de Madrona Bé Cultural d’Interès Nacional

El regidor del PP de Berga, Joan Antoni López Noguera, ha demanat per escrit a l’equip de govern (de CiU), que torni a tramitar l’expedient de petició de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional per a l’església de Sant Pere de Madrona. Un expedient que ja es va presentar a la Generalitat però que va ser denegat per catalogar-lo de Bé Cultural d’Interès Nacional. Després de la resposta del Govern Català el govern de Berga no ha fet res més per intentar corregir i esmenar l’expedient i això és el que ha criticat en un comunicat Joan Antoni López Noguera.

Segons apunta el regidor popular, “hi ha les suficients bases legals i estudis arqueològics per considerar l’església de Sant Pere de Madrona com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Si es torna a tramitar l’expedient podem aconseguir que la Generalitat l’accepti.” Si Sant Pere de Madrona obtingués aquesta distinció es podria acollir a determinades ajudes que es reserven per a béns declarats com a tal.

El regidor del PP, López Noguera, ha criticat la gestió feta per l’Ajuntament de Berga en aquest tema, “ha estat nefasta i poc curosa”. Destaca la importància de Sant Pere de Madrona, recordant que estudis arqueològics de la Diputació, elaborats l’any 2007, confirmen que els treballs arqueològics van posar al descobert les restes de l’antic castell de Madrona, el qual va ser arrasat amb la construcció de l’església que actualment corona el cim.

Per això ha tornat a demanar que l’equip de govern de Berga “tramiti l’expedient de manera seriosa, deixant de banda la serva desídia habitual, i estigui pendent de l’expedient tramitat”.

X