Territori i Sostenibilitat licita obres de millora de la seguretat viària a la C-16 entre Berga i Bagà per valor de 4 milions d’euros

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert la licitació d’obres de millora en el tram de la C-16 entre Berga i Bagà, per un import de 4 milions d’euros. Aquesta actuació té com a objectiu principal millorar la seguretat viària en aquesta carretera mitjançant l’aplicació de diversos tipus de mesures, al llarg del tram de 20 quilòmetres entre Berga i l’inici de la concessió del túnel del Cadí, a Bagà.

Es preveu que els treballs comencin a principis d’aquest estiu i tinguin una durada de quatre mesos.

La carretera, que discorre per un terreny d’orografia accidentada, té en aquest àmbit una calçada única, amb un carril per sentit i trams de carril addicional per a l’avançament de vehicles lents. Registra un trànsit elevat, d’uns 12.000 vehicles diaris, amb puntes de trànsit més elevades durant els caps de setmana. Així, i en concret, les actuacions que es portaran a terme són la implantació de mitjanes i franges de separació entre els sentits de circulació per evitar els xocs frontals.

Des de Berga fins a Cercs, es continuarà la separació de sentits mitjançant un zebrejat central, fins enllaçar amb la barrera central existent. A partir d’aquest punt, la separació es reforçarà amb una doble línia continua.

També es farà una millora del ferm a tot el tram, una millora de la senyalització horitzontal i vertical, de l’abalisament i les barreres de seguretat; i es prendran mesures específiques en l’àmbit de la implantació de barreres físiques de separació de sentits en un tram de revolts per evitar la invasió del sentit contrari.

El sistema que s’emprarà és una barrera metàl·lica de 60 centímetres d’alçada, per a facilitar la visibilitat.

Paral·lelament, s’aplicarà un  tractament antilliscant al paviment, en zones obagues i de revolts; on s’ha detectat més risc que el vehicle se surti de la via. Aquesta mesura permetrà, segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, millorar l’adherència del vehicle i reduir el temps de frenada.

Modificacions puntuals en enllaços per millorar la seguretat

A Berga Sud, es millorarà la incorporació dels vehicles a la C-16 en sentit nord. A Berga Nord, es disposarà una secció d’un carril per sentit amb zebrejat central per augmentar la visibilitat entre la intersecció i la boca sud del túnel de Berga.

I en els accessos de Sant Corneli i la Nou de Berguedà, s’hi reordenaran els moviments amb l’eliminació del gir a l’esquerra cap a la Nou de Berguedà, que es farà mitjançant l’accés a Sant Corneli, i es milloraran les incorporacions a dretes cap a Sant Corneli i la Nou de Berguedà. Així mateix, es reduirà l’amplada dels carrils per moderar la velocitat dels vehicles. També es crearan noves illetes i es col·locaran balises centrals entre les dues cruïlles.

X