La CUP defensa la creació d’un Consell Municipal de Salut i estudiarà si és possible reduir càrrecs intermitjos a l’hospital

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Berga ha defensat, aquest dimecres, la creació d’un Consell Municipal de Salut (CMS). Per la formació de l’esquerra independentista – i tal com ha explicat el regidor i membre de la candidatura Francesc Ribera –, aquest hauria de ser un espai format pels agents dels diferents àmbits sanitaris del municipi: atenció primària, atenció hospitalària, col·legis sanitaris, residències d’ancians, associacions de pacients, de dones, de suport als discapacitats físics o psíquics, entre d’altres. La seva missió seria elaborar propostes “comunes” de millora de les polítiques públiques, fer un seguiment exhaustiu de les prestacions saniràries locals i vehicular la participació ciutadana en matèria de salut: detectant mancances i elaborant recomanacions d’actuació, així com planificant estratègies per a la formació sanitària de la població en general.

Des de l’ens, es faria, així, un seguiment de les prestacions sanitàries i s’elaborarien recomanacions a mesura que es detectessin mancances. “Perquè la salut a Berga sigui dinàmica, racional, sostenible i de qualitat”, ha apuntat Ribera. El Consell Municipal de Salut tindria facultats deliberatives, podria proposar mesures i actuacions, fer un seguiment exhaustiu de les prestacions sanitàries locals i vehicular la participació ciutadana en matèria de salut. Així com realitzar propostes de foment de la medicina preventiva i participar en el control “de qüestions que afecten a la salut pública”, com per exemple les mesures sonomètriques, la qualitat de l’aire o el control de la salubritat dels espais públics.

Aquest consell, per tal “de consolidar sinergies”, hauria de formar part, així mateix, del patronat de l’Hospital Sant Bernabé. Ha defensat Francesc Ribera, en una roda de premsa en què ha parlat d’aquestes propostes d’hospital i salut, acompanyat de Carles Romero, també membre de la candidatura.

Anàlisi de l’estructura per a fer-lo més “eficient”

La formació també es planteja actuar en l’estructura de l’Hospital Sant Bernabé, si es considera necessari després d’un anàlisi en profunditat al respecte. Es realitzaria, així, “un estudi-auditoria” buscant la forma de “millorar el funcionament del centre sanitari” i, a la vegada, “mantenir la qualitat assistencial”. Per Carles Romero, doncs, “cal optimitzar recursos” i saber “si l’estructura actual és tan útil o eficient com pot ser”. S’estudiaria una possible disminució de càrrecs intermitjos, assegurant sempre, això sí, mantenir l’actual plantilla de metges i treballadors. “Ens oposarem fermament a qualsevol retallada que comporti acomiadaments en la plantilla”, ha reiterat Romero.

Romero ha recordat que “sempre hem insistit que la nostra opció és que el departament de Salut assumís la gestió directa de l’hospital, com li pertoca”. En aquest sentit, ha dit que aquesta és una mesura que, en canvi, el departament ha rebutjat; tot i que “la forma jurídica del centre – que és un organisme autònom municipal dirigit per un patronat que a l’hora contracta i delega les tasques de gestió a un gerent – és una anomalia evident”.

De la mateixa manera, es proposa incloure representants dels treballadors al Patronat de l’Hospital; “fiscalitzar” les llistes d’espera per garantir un accés equitatiu als serveis; potenciar “el treball en xarxa entre els serveis de treball social que s’ofereixen al CAP i al centre hospitalari, amb els serveis del mateix tipus de l’Ajuntament; i adaptar el servei de pediatria del CAP, on l’oferta actual es considera “insuficient”.

FOTO: Roda de premsa de la CUP, aquest dimecres al Casal Panxo. AUTOR: Màrius Romero.