L’Agència de Desenvolupament del Berguedà avalua i proposa iniciar un nou full de ruta per al període 2015 – 2020

Amb l’objectiu d’avaluar i actualitzar l’estratègia territorial, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà ha dut a terme una primera taula de treball que ha de servir per començar a treballar en l’establiment de les línies dels reptes de futur. En el marc de la comissió executiva de l’ens, aquest dimecres 27 de maig, s’ha iniciat un procés que ha de finalitzar els propers mesos amb l’establiment dels nous propòsits a treballar en el període 2015 – 2020. De moment la comissió executiva ha fet també balanç i revisió dels projectes del full de ruta ‘Estratègia Berguedana’ del període 2011 – 2014. L’avaluació ha conclòs que s’han assolit els objectius marcats en la majoria de projectes, destacant el desplegament del pla d’emprenedoria i innovació i “la constitució dels clústers agroalimentari i tèxtil – sanitari”. Segons ha explicat el gerent de l’ens a Ràdio Berga i a l’AquíBerguedà, Eduard Barcons.

L’’Estratègia Berguedana ha estat ja el document de planificació estratègica comarcal, que ha orientat les administracions públiques, els actors econòmics, educatius i socials pel desenvolupament econòmic aquest últim període, amb l’objectiu d’impulsar el Berguedà i per tal d’establir una identitat comarcal econòmica definida i “una capacitat de competitivitat territorial”, ha destacat Barcons. Durant els anys 2011 i 2012, en un procés de participació i concertació territorial entre administracions públiques i entitats territorials, es va plantejar, així, la necessitat de vertebrar el desenvolupament econòmic i social del Berguedà sobre els eixos de formació de persones i talent, atracció d’inversions, i desenvolupament i innovació tecnològica. D’aquesta manera, en el procés de concertació es va determinar la necessitat d’impulsar 14 projectes per desenvolupar al Berguedà a curt o mig termini.

L’actualització de l’estratègia es basarà ara en una metodologia concreta i participativa amb l’objectiu d’identificar els 8-10 projectes claus pel creixement del territori, realitzant les taules de treball, la construcció de visió i posicionament estratègic, obrint-se un procés de participació oberta on-line per la ciutadania de la comarca.

Per assegurar el futur creixement econòmic i social de la comarca “és necessari l’establiment d’una estratègia ben definida”, ha relatat Eduard Barcons. És per això, que el repte recau en la creació de visions compartides, alineades, coordinades i amb la implicació del conjunt de la societat berguedana. Aquest procés ha de servir també per identificar, a través de les estratègies d’especialització intel·ligent RIS3, la participació de la comarca en un projecte europeu d’especialització i competitivitat territorial PECT.

El calendari de treball és realitzar a partir d’ara diferents fases d’avaluació de l’estratègia anterior, la diagnosi territorial i la selecció de les àrees prioritàries. Després, en els pròxims mesos, es realitzaran les taules de treball i la construcció de visió i posicionament estratègic, obrint-se un procés de participació oberta online per a la ciutadania de la comarca. El pla, a més, vol estar enllestit al novembre ja que vol fer-se d’una manera participativa que també resulti “àgil i ràpida”, ha destacat Barcons.

X