La Diputació inicia la confecció del Mapa de Patrimoni Cultural de Cercs

La Diputació de Barcelona ha iniciat recentment la confecció del Mapa de Patrimoni Cultural dels municipis de Cercs (Berguedà), Capellades i Calaf (Anoia), i de Sant Salvador de Guardiola (Bages), fruit d’un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments

El Mapa del Patrimoni Cultural local té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, cosa que permet a l’Ajuntament establir mesures per garantir-ne la protecció i conservació, així com per planificar-ne la rendibilització social.

Els elements que s’inventarien corresponen tant a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics, obra civil, etcètera), patrimoni moble (col·leccions, objectes i elements urbans), patrimoni documental (fons documentals i d’imatges), patrimoni material (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i patrimoni natural (zones d’interès natural o espècimens botànics singulars).

L’accés a la informació pública dels elements del Mapa del Patrimoni és mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, amb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal. Es pot consultar a través de la pàgina web de Diputació de Barcelona – Mapes de Patrimoni Cultural en línia.

La Diputació de Barcelona elabora els Mapes de Patrimoni Cultural, des de fa més de 13 anys, dels municipis que ho sol·liciten, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura. Actualment, hi ha 136 municipis de la demarcació de Barcelona que ja disposen de Mapa del Patrimoni Cultural, n’hi ha 5 més en procés de realització, 13 en revisió i 15 que s’iniciaran properament.

FOTO: Poble de Cercs. AUTOR: Ajuntament de Cercs/web municipal