L’Ajuntament de Gironella treu una línia d’ajuts de 30.000 euros per a entitats i associacions

L’Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria de subvencions per a activitats organitzades per les associacions i entitats sense ànim de lucre entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. L’import global destinat a aquesta convocatòria és de 30.000 euros previstos al pressupost municipal de l’actual exercici.

L’equip de govern, de CiU, presenta set eixos diferents per destinar els ajuts i imports màxims: 7.500 euros per a l’eix d’Atenció a les persones, 6.000 euros per Ensenyament, 1.500 per a Promoció econòmica i Comerç, 1.750 euros per Cultura, 750 euros per a Joventut, 10.000 euros per a Esports i 2.500 per a l’Àmbit veïnal. En cap cas l’import màxim de la subvenció serà superior al 50% del pressupost de l’activitat.

A les bases, que podeu consultar aquí, s’estableixen els requisits i el procediments per atorgar aquestes ajudes en què cada entitat podrà presentar un màxim d’un projecte. Per poder ser beneficiari de les subvencions de l’Ajuntament, les persones jurídiques, entitats i associacions han d’estar legalment constituïdes en el Registre Municipal d’Entitats.

Les sol·licituds per a les subvencions es poden presentar a les Oficines municipals de Gironella fins al 4 de desembre, i són incompatibles amb d’altres que hagin tramitat els diversos sol·licitants. Podeu trobar el model de sol·licitud aquí.