El Berguedà té 16 camins que podrien esdevenir carreteres

La Diputació de Barcelona contempla, en el Pla zonal de carreteres, que 16 camins municipals del Berguedà, amb una extensió de 126 quilòmetres, estan fent funcions de carretera i, per tant, són susceptibles d’incorporar-se a la Xarxa local de carreteres. El Pla l’ha presentat aquest dijous el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, al Consell d’Alcaldes del Berguedà, que s’ha celebrat a l’Ateneu d’Avià.

El Pla zonal detalla els actuals camins municipals que tenen funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l’actual reglament de carreteres estableix perquè una carretera sigui considerada com a tal. Així mateix, perquè un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo: ferm, contencions, traçat, senyalització.

El Pla zonal del Berguedà i la seva diagnosi s’enviarà a tots els alcaldes de la comarca. A partir d’aquí, el Consell Comarcal haurà de gestionar i dinamitzar el debat territorial amb els alcaldes perquè, d’entre tots els camins municipals amb funció de carretera, consensuïn els tres prioritaris en què caldrà invertir per convertir-los en carretera.

El projecte contempla la realització d’una diagnosi zonal dels camins municipals per cada una de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona. Un cop presentades i consensuades totes les diagnosi zonals comarcals la Diputació de Barcelona aprovarà definitivament el Pla zonal de la demarcació de Barcelona, avaluant-se econòmicament la inversió a fer. En aquest sentit, la Diputació es compromet a executar en aquest mandat 2015-2019 un camí municipal de cada comarca es transformi en carretera i passi a integrar-se a la Xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona.

Ajuts per a la millora i manteniment de camins 

D’altra banda, en aquesta trobada amb els alcaldes del Berguedà, el diputat Jordi Fàbrega ha informat del nou programa de la Diputació de Barcelona d’ajuts als municipis per a la millora i el manteniment de camins municipals.

D’acord amb la convocatòria, per poder rebre un d’aquests ajuts caldrà que els camins siguin d’ús han públic i estiguin en un àmbit no urbà. Cada ajuntament podrà rebre un ajut, com a màxim de 50.000 euros.

Per valorar les sol·licituds presentades pels ajuntaments, es tindran en compte la reducció de riscos imminents, estabilització de talussos o restitució de la vialitat, la connectivitat a nuclis disseminats, la ràtio d’importància social a partir de km de camins / 1.000 hab, l’aportació econòmica municipal i la importància dels camins en l’àmbit territorial municipal.

Pla de millora de carreteres locals

En la sessió amb els alcaldes del Berguedà, el diputat Jordi Fàbrega també ha anunciat que es realitzaran obres de millora i eixamplament en un conjunt de  21 km. de carretera de la xarxa local al Berguedà. Aquestes carreteres actualment no compleixen l’amplada de seguretat que exigeix la Llei de carreteres de més de cinc metres d’ample, per permetre el pas de vehicles grans amb seguretat.

Les obres que es faran seran bàsicament d’adaptació de l’amplada aprofitant els vorals i cunetes de formigó. Entre els trams actuals hi ha la carretera de Sant Julià de Cerdanyola, de Cal Rosal a Avià, accessos al Santuari de Queralt i Rasos de Peguera així com la carretera de Puig-reig a Santa Maria de Merlès.

FOTO: Consell d’alcaldes

 

X