Els nens podran formar part, per primera vegada, del seguici d’honor de la Patum

Els nens tindran, per primer cop a la història, les mateixes oportunitats que les nenes, i podran formar part del seguici d’honor dels administradors i administradores de la Patum. Fins ara aquest paper era reservat exclusivament a les nenes però la reunió del Patronat d’aquest març va acordar obrir el seguici també als nens.

Des de temps immemorials, les parelles d’administradors representants dels antics Quatre Barris de la ciutat disposen d’un seguici d’honor que els precedeix i acompanya en el decurs de tots els actes. Fins ara, aquest seguici estava format per quatre acompanyants que només podien ser nenes: una nena portadora de palma (d’entre 10 i 12 anys), una nena de primera Comunió (d’entre 9 i 10 anys) i dues nenes portadores de safates (d’entre 6 i 8 anys).

A partir d’aquest any, es mantindran els càrrecs i les edats, amb l’única diferència que tan podran exercir nens com nenes i a més a més, tant uns com d’altres podran anar vestits com els sigui més còmode a ells i a les seves famílies.