Gironella disposa d’un estudi de mobilitat

Gironella ja disposa de l’estudi de mobilitat al municipi. L’ha elaborat la Diputació de Barcelona i serà una eina per a l’administració local en la planificació del sistema de transport, sempre basada en la normativa i directrius que ho regulen. El treball l’ha lliurat el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde de Gironella, David Font.

L’estudi fa un conjunt de propostes d’actuació, tant pel que fa a la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic, l’aparcament i altres mesures a tenir en compte en el futur. En general, l’estudi es fixa uns objectius com són incrementar l’ús de transports sostenibles en detriment dels cotxes per als desplaçaments interns.

El treball també proposa aspectes com incrementar la participació del transport públic en els desplaçaments de connexió, recuperar espai públic destinat actualment als vehicles, augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Pel que fa al vehicle privat, l’estudi fomenta el seu ús d’una forma més eficient, alhora que vol garantir l’accessibilitat a la via pública i als transports a les persones amb mobilitat reduïda amb l’adaptació de les voreres i els diversos punts d’accés. L’estudi també fa referència a aspectes per reduir l’accidentalitat, la contaminació atmosfèrica i la contaminació acústica.

 

FOTO: EL diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, Jordi Fàbrega; amb l’alcalde de Gironella, David Font; i el regidor Josep Maria Castellà / DIPUTACIÓ de Barcelona

 

X