El Berguedà acorda noves mesures per evitar que els alumnes faltin a classe

El ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat aquest dimecres un nou protocol per prevenir l’absentisme escolar. Tenint en compte que des del 2000 ja hi havia un projecte de coordinació entre Serveis Socials i els centres de Secundària per evitar l’absència de l’alumnat a classe, l’objectiu del nou procediment és adequar-lo al nou marc normatiu, revisar el funcionament de les actuacions que ja es feien fins ara, incorporar-les als centres d’Educació Primària, reforçar el treball en xarxa i disposar de fitxes de derivació eficaces.

El document l’ha redactat un grup de treball format per tècniques de les àrees d’educació, serveis socials i inclusió del Consell, inspecció educativa, psicopedagogs i professorat de les escoles de Primària i Secundària. Un cop escrit en paper, el protocol ha estat validat pel responsable de formació de l’Agència de Desenvolupament, l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga, la Fiscalia de l’àrea de Manresa-Igualada, Mossos d’Esquadra ABP Berguedà, la Policia Local de Berga i el Servei d’Atenció a la Infància i Adolescència Bages-Berguedà. A més, s’ha traslladat el document a les escoles i instituts de la comarca a través d’una trobada de directors.

Deteccions a l’escola i al carrer

El nou procediment pretén reduir els nivells d’absentisme, intervenir des de l’inici del problema, reforçar la detecció, establir uns criteris comuns per prevenir-lo, afavorir la coordinació entre els diferents agents implicats, aclarir funcions i responsabilitats i analitzar dades quantitatives i qualitatives sobre la problemàtica.

D’entrada, el protocol contempla dos tipus de deteccions: des de l’escola o centre educatiu, que és la més habitual, o des dels cossos de seguretat, que han de vetllar perquè no hi hagi nens al carrer en horari escolar. Segons explica el protocol, si els Mossos d’Esquadra o la Policia Local troben un alumne al carrer, hauran d’intervenir perquè aquest torni a l’escola. Ara bé, si qui el localitza és la Policia Local, haurà d’informar als Mossos, ja que són els que tenen competències en matèria de menors. Si el menor està escolaritzat, serà entregat al director del centre; si no, serà portat al domicili.

Pel que fa a l’escola, cal fer un control de l’assistència a classe a primera hora del matí i a primera hora de la tarda. D’altra banda, als instituts el seguiment ha de ser més constant perquè el nombre de casos d’absentisme és molt més gran. En aquest cas, el centre ha de controlar que hi hagi tots els nens a classe a l’inici de cada classe, és a dir, cada hora.

Tipus d’absentisme

Si gràcies a aquests controls es troba un cas d’absentisme, cal actuar “amb immediatesa”, segons el protocol aprovat pel Consell. Ara bé, cal fer-ho diferent en funció de la freqüència en què l’alumne falta a classe. Per exemple, en cas que l’absentisme és puntual (menys del 5% de faltes), n’hi haurà prou amb que el professor citi la família i acordin les mesures per resoldre la situació. En canvi, si l’absentisme és moderat (del 5 al 25% de faltes), el professor ho haurà de comunicar a l’equip directiu, que serà l’encarregat de citar la família.

Més complexos encara són els casos d’absentisme habitual (del 25 al 75% de faltes). En aquestes ocasions, l’equip directiu ha de citar la família per carta certificada a una reunió on també hi participaran els Serveis Socials i els tècnics psicopedagogs (EAP). Si la situació no millora, s’entra en el delicat punt de l’absentisme total (del 75% al 100% de faltes), la qual cosa pot acabar comportant la intervenció de Serveis Territorials, Inspecció Educativa o la Fiscalia de Menors.

FOTO. Nens en edat escolar juguen al carrer en horari de classes / Albert Salamé – El Punt Avui