El ple aprova les quatre parelles d’administradors

Administradors de la Patum 2017
Administradors de la Patum 2017

L’Ajuntament de Berga ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors. Un dels administradors és qui fins la Patum passada va ser cap de colla dels Nans Vells, Joan Carles Sosa. Així queden les quatre parelles d’administradors:

Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls)

Ester Hernández Valverde i Joan Carles Sosa i Ros

Sant Pere (Esclafidors Rebentats)

Sheila Puyo Rioja i Arnau Pomés i Viñolas

Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits)

Pilar Sayós Barcons i Sergi Selva Jové

Raval (Ravenisses)

Montserrat Pérez Fígols i Joan Antoni Hernández Largo