First Stop

Berga, Política

La nova eina perquè el públic pugui fer preguntes als regidors al final de cada ple de Berga

La nova eina perquè el públic pugui fer preguntes als regidors al final de cada ple de Berga

El ple ordinari d’aquest dijous, 10 de gener, a l’Ajuntament de Berga serà el primer en què la ciutadania podrà intervenir en l’apartat de precs i preguntes. Una vegada acabi la sessió, l’alcalde accidental, Oriol Camps, establirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent, que es podrà dirigir directament als regidors i regidores.

Cada persona podrà formular un sol prec o pregunta durant el transcurs d’aquest torn. La petició serà resposta pel regidor o la regidora a qui va adreçada o per un grup municipal, si es tracta d’una qüestió genèrica. No hi haurà torn de rèplica per part de la persona que ha formulat el prec o pregunta.

Els mitjans de comunicació podran ser presents a la sala i, per tant, el contingut que surti d’aquest torn obert de precs i preguntes podrà aparèixer a la premsa. El torn finalitzarà, com a màxim, a les 12 de la nit (00.00h).

Aquest dijous, i de forma excepcional, la regidora de Participació Ciutadana, Roser Valverde, dedicarà uns minuts del ple a explicar en què consisteix l’eina, just abans que la ciutadania comenci a formular qüestions.

La guia per a entitats i associacions

Les entitats i associacions podran presentar una moció davant el Ple municipal, en les sessions ordinàries. La intervenció s’ha de sol·licitar per escrit a l’alcalde accidental, via instància, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de la celebració del ple. La Junta de Portaveus, amb representants de tots els grups polítics, debatrà si accepta incloure la moció a l’ordre del dia.

La defensa de la moció anirà a càrrec d’un representant de l’entitat ciutadana i, posteriorment, es faran les deliberacions corresponents per part dels grups polítics. L’entitat tindrà un torn de rèplica abans de la votació de la proposta.

A banda, les entitats i associacions també podran formular precs i preguntes en les sessions ordinàries. Aquesta intervenció també s’ha de sol·licitar per escrit a l’alcalde accidental, via instància i amb una antelació mínima de deu dies hàbils abans de la celebració del ple. La Junta de Portaveus debatrà si l’accepta o no i, en el cas que hi doni el vistiplau, el prec o la pregunta serà respost al final del ple municipal pel regidor o regidora corresponent.

Ajuntament de Berga Participació ciutadana Ple ple municipal precs i preguntes Reglament de Participació Ciutadana

Estic amb tu

Comentaris