L’Ajuntament de Berga prioritza l’atenció telefònica, però manté el bus urbà i un equip de guàrdia a la seu de Serveis Socials

L’Ajuntament de Berga ha adoptat les noves mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus. Es tracta d’una sèrie d’actuacions de contenció per disminuir el risc de contagi que s’aplicaran del 15 al 29 de març, tot i que aquest període es podria prorrogar en funció de l’evolució de la situació. Les mesures establertes per les autoritats governamentals restringeixen la mobilitat de les persones que només podran sortir per anar a treballar, comprar béns de primera necessitat o per urgències justificades.

Serveis municipals d’atenció al públic

Seguint aquestes directrius, l’Ajuntament de Berga ha adoptat una sèrie de mesures que s’aplicaran als serveis municipals d’atenció al públic que es presten als veïns i veïnes. En concret, es prioritzarà l’atenció telefònica i la tramitació electrònica, sempre que sigui possible. Aquestes mesures s’aplicaran del 16 al 29 de març i afecten els serveis següents: Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), Policia Local, Serveis Socials, Serveis Econòmics i Oficina Local d’Habitatge.

Oficina d’Atenció a la Ciutadania

Durant el període de restricció de l’activitat, l’Ajuntament demana utilitzar el sistema de tramitació electrònica, ja que l’atenció presencial ha estat anul·lada.

El personal de l’OAC oferirà assistència telefònica per tal d’assessorar els usuaris i usuàries que necessitin realitzar les tramitacions telemàtiques. Es recomana posposar els tràmits que no siguin urgents i realitzar les consultes que siguin necessàries via telefònica. Els veïns i veïnes poden contactar amb l’OAC al telèfon 93 821 43 33 i a través del correu electrònic oac@ajberga.cat.

Oficines de la Policia Local

La Policia Local s’encarrega de les tasques vinculades a la seguretat ciutadana. Seguint el criteri adoptat per les administracions públiques i davant la situació d’excepcionalitat pel coronavirus, l’atenció als veïns i veïnes es realitzarà telefònicament.

En cas que la ciutadania hagi d’acudir a les dependències policials, caldrà fer ús del timbre situat a la porta i l’atenció es farà a l’exterior de l’oficina per complir les mesures preventives. El telèfon d’atenció de la Policia Local operatiu durant les 24 h del dia és el 93 821 04 27 i l’adreça electrònica disponible és la següent: aj022.insguard@ajberga.cat.

Serveis Socials

L’àrea de Serveis Socials té l’objectiu de garantir l’atenció bàsica de les famílies vulnerables, els infants, el jovent, les persones grans amb dependència que no disposen d’una xarxa familiar suficient i les persones sense llar. Davant la situació d’excepcionalitat pel Coronavirus i amb la voluntat de minimitzar la possibilitat de contagi, l’àrea de Serveis Socials comptarà amb un equip de guàrdia i un equip de teletreball per portar a terme les tasques relatives al departament.

D’una banda, l’equip de guàrdia s’encarregarà d’atendre i coordinar les urgències i mantindrà un contacte permanent amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), els Serveis Territorials i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a l’atenció al públic, les oficines dels Serveis Socials romandran actives, però amb la porta tancada. Per accedir-hi, caldrà sol·licitar una cita prèvia a través del telèfon 93 821 53 31.

En cas d’urgència, es podrà accedir a les dependències mitjançant el timbre situat a l’exterior de l’edifici del carrer Balmes. L’equip de treball presencial ha estat reduït a dues treballadores i/o educadores socials i un conserge. En cas que el personal hagi de desplaçar-se per atendre urgències, adoptarà les mesures preventives establertes pel Departament de Salut.

D’altra banda, l’equip de teletreball realitzarà les tasques de seguiment telefònic i gestió dels tràmits que no siguin presencials ni urgents. Es farà especial èmfasi en el seguiment de persones grans soles, famílies amb infants en risc social i persones vulnerables. Així mateix, es mantindrà el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i es reforçarà l’assistència a les persones que requereixin una ampliació del servei. A més, també es donarà cobertura als infants beneficiaris de les beques menjador.

Grups de voluntariat  

En aquests moments d’emergència sanitària han sorgit nombroses iniciatives de la societat civil organitzada i no organitzada que s’han posat en marxa per oferir el seu temps i les seves capacitats al servei de persones en risc i col·lectius vulnerable. Tal i com recomana el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, aquestes iniciatives hauran d’estar coordinades i en contacte permanent amb els poders públics locals competents en funció del seu àmbit d’actuació: autoritats sanitàries, protecció civil i serveis socials. En aquest sentit, es demana a aquests grups que es posin en contacte amb l’àrea de Serveis Socials a partir d’aquest dilluns, 16 de març, a través del telèfon 93 821 53 31.

Serveis Econòmics

Els serveis de tresoreria i gestió d’impostos i recaptació ha suspès l’atenció presencial. En aquest sentit, l’atenció als veïns i veïnes es prestarà de forma telemàtica i telefònica, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Els pagaments d’ingressos de dret públic es realitzaran mitjançant un ingrés o transferència bancària al número de compte següent: ES3901826035420200080213. En tot cas, aquests pagaments hauran d’estar vinculats a un registre d’entrada (instància), així com a la liquidació o autoliquidació corresponent.

En el document de liquidació o autoliquidació s’inclourà el número del compte corrent de pagament i la numeració correlativa interna associada al número de registre que caldrà indicar en el moment de realitzar l’ingrés o transferència bancària. El número d’atenció telefònica és el 93 821 43 33, però també podeu contactar-hi a través de l’adreça de correu electrònic incidencies@ajberga.cat.

Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge només atendrà al públic mitjançant cita prèvia. Per això, es demana posposar la realització dels tràmits que no siguin urgents i es recomana fer ús de l’atenció telefònica. Els usuaris i usuàries poden adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge a través del telèfon 93 822 20 73 o fent ús de l’adreça de correu electrònica brg@brgprogres.cat. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 10.30 a 14h i de 17 a 19h.

Servei de bus urbà

El servei de transport públic urbà, Bus Berga, operarà amb normalitat. Tot i això, se suprimirà la dispensació de bitllets a l’interior del bus i caldrà fer ús de la targeta multiviatge. A més, el bus incrementarà les mesures d’higiene i incorporarà un dispensador de líquid hidroalcohòlic desinfectant per tal que els usuaris i usuàries puguin fer-ne ús en compliment de les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries.

Tanmateix, les persones que hi accedeixin hauran de respectar la distància social d’entre 1 i 2 metres. Per a qualsevol dubte sobre el servei durant el període de restricció de l’activitat, els usuaris i usuàries poden adreçar-se al correu electrònic busberga@ajberga.cat.

Àrees i serveis municipals

L’Ajuntament de Berga ha elaborat plans de contingència dels diferents departaments del consistori amb la voluntat d’identificar els serveis i les dotacions de personal essencials i necessaris. En aquest sentit, es prioritzarà el teletreball per reduir la presència de treballadors i treballadores i s’establiran torns rotatius en funció de les necessitats de cada àrea.

Recomanacions i mesures de prevenció

Des de l’Ajuntament de Berga s’apel·la a la responsabilitat col·lectiva i es demana seguir les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavius emeses per les autoritats sanitàries. Aquestes mesures contemplen mesures d’higiene com per exemple rentar-se les mans sovint, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’us sol ús o amb la cara interna del colze en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. També cal mantenir una distància prudencial entre persones (1 o 2 metres), evitar sortir al carrer si o és estrictament necessari.

Tanmateix, des del consistori berguedà es recomana que se segueixi la informació dels canals oficials i no es difonguin informacions falses o no contrastades. Cal recordar que davant de qualsevol sospita es recomana trucar al telèfon 061 i es pot seguir la informació actualitzada al web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.