Matrícules obertes per al Grau Superior d’Audiologia Protètica de Vedruna Berga

El 2050, una de cada deu persones tindrà problemes d’audició i la meitat de la població mundial, d’entre 12 i 35 anys, poden patir problemes auditius per l’exposició prolongada a sorolls elevats. Per aquest motiu, l’escola Vedruna Berga ha posat en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Audiologia Protètica. Un cicle innovador que només el realitzen quatre centres educatius de tot Catalunya i a la comarques Centrals únicament es pot cursar a Vedruna Berga.

En aquests estudis, els i les alumnes aprendran a seleccionar i adaptar pròtesis auditives, realitzar l’avaluació audiològica, efectuar el seguiment de l’usuari i el manteniment de pròtesis, així com determinar mesures de protecció acústica a partir de l’avaluació dels nivells sonors.  L’objectiu és que l’alumnat adquireixi els coneixements per poder ajudar a les persones amb problemes auditius i millorar-ne notablement la seva qualitat de vida.

La modalitat del CFGS d’Audiologia Protètic és a distància. La metodologia en una part teòrica que es cursa per mitjà de la plataforma digital i es complementa també en pràctiques presencials als laboratoris del centre i en empreses del sector.

Cada cop són més les sortides professionals que possibilita aquesta titulació, com per exemple d’audioprotetista, de tècnic en la realització de tot tipus d’exploracions o  en fabricació de motlles i adaptadors anatòmics, i també en reparació d’audiòfons.

Poden accedir als cicles de grau superiors els alumnes que disposin de títol de batxillerat; que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà o que puguin acreditar altres estudis superior que els permeti accedir als cicles formatius de grau superior.

Les inscripcions ja estan obertes i es pot demanar més informació a través de la seva pàgina web o trucant directament al centre, al 93.821.01.86.

baner-vedruna-berga-juny-2020