L’Ajuntament de Berga i la Generalitat invertiran 123.000 euros a renovar les finestres de l’Escola de Santa Eulàlia

En marxa el procés per adjudicar la renovació de les finestres d’alumini de l’Escola de Santa Eulàlia de Berga. L’Ajuntament de Berga és qui licita les obres, que es poden dur a terme gràcies al conveni signat entre consistori i Departament d’Ensenyament per garantir inversions potents a les escoles públiques de la ciutat entre el 2020 i el 2023.
Les obres a l’Escola de Santa Eulàlia consistiran a substituir 111 finestres de diferents dimensions i s’espera poder-ho fer aprofitant les vacances d’estiu amb la idea de minimitzar les afectacions durant el curs escolar. I tot plegat costarà 122.797,67 euros.
 

Millores en el confort tèrmic i la despesa energètica

L’actuació preveu la substitució de les antigues finestres metàl·liques amb vidre senzill, que daten de la construcció de l’edifici. Presenten un estat obsolet per l’envelliment i la seva baixa eficiència energètica, que comporta problemes de pont tèrmic a l’interior de les dependències de l’equipament, filtracions d’aigua durant els episodis de pluja i mancances de seguretat per l’estat de la fusteria i els vidres que conformen les finestres. La renovació de les finestres permetrà una millora ambiental motivada per la reducció de la despesa de consum energètic i l’augment del confort de l’alumnat del centre.

El conveni

Els diners per pagar les finestres noves surten del conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament. Totes dues administracions es van comprometre a l’inici d’aquest mandat a invertir 250.000 euros cadascuna per garantir inversions importants a les escoles públiques de la ciutat. Tot plegat va sorgir arran del malestar de les escoles per la manca de manteniment en els últims anys i, sobretot, per la pèrdua d’una línia de P-3 a l’Escola de Sant Joan, l’any 2019.
En el seu moment, el Departament d’Educació va admetre una infradotació de l’escola pública a la ciutat en els últims anys, però es va comprometre a signar un conveni per garantir inversions anuals a Sant Joan i Santa Eulàlia fins al 2023.
El 2020 Ajuntament i Generalitat van posar 100.000 euros cadascun en el conveni. D’aquests se’n van gastar uns 125.000 en la renovació del pati de Sant Joan. Els 75.000 restants no es van executar i han passat a la bossa de diners per aquest 2021, on cada administració posarà 50.000 més (100.000 € en total). A partir d’aquest any i fins al 2023, l’aportació de tots dos ens serà de 50.000 euros anuals amb la idea que al final del mandat s’hagi pogut invertir mig milió d’euros a les escoles públiques (250.000 euros pagats per l’Ajuntament i 250.000 més, pel Departament).
Aquest 2021, tenint en compte que s’arrosseguen uns 75.000 euros de l’any passat, Berga disposa de 175.000 euros per invertir a les escoles. 123.000 se’n van a les finestres de Santa Eulàlia, però el regidor d’Educació, Eloi Escútia, ja ha avançat a l’Aquí Berguedà que hi ha prevista una actuació a la cuina de Sant Joan i altres actuacions menors que es faran, si tot va bé, durant les vacances d’estiu i que esgotaran el pressupost per aquest any.

Presentació d’ofertes per renovar les finestres

Les persones naturals o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dissabte, 15 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.
Es pot consultar tota la informació referent a la licitació del contracte de subministrament i instal·lació de finestres d’alumini a l’Escola Santa Eulàlia, a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga en aquest enllaç.

X