400 places per aparcar, dos càmpings, una casa de colònies i un hotel, les possibilitats de futur per a la Baells

El Govern dóna llum verda al Pla especial que ordena la zona a nivell normatiu i que fixa quines activitats es poden fer als voltants del pantà i en quins punts estan permeses

La comissió d’Urbanisme de la Catalunya central ha donat llum verda aquest dilluns al Pla especial de l’embassament de la Baells que ha impulsat el Consell Comarcal del Berguedà. L’objectiu és potenciar, ordenar i regular el turisme de lleure i d’esport al voltant del pantà. I, per fer-ho, el Pla defineix 8 àrees on concentrar les activitats (6 a Cercs i 2 a Vilada) i fixa quins usos es podran donar a cadascuna. És a dir, diu que s’hi podrà fer a partir d’ara (que no vol dir que es faci, sinó que la normativa urbanística ho permet).

El turisme rural i les activitats de lleure vinculades a la nàutica i els esports d’aigua seran els usos prioritaris. En aquest sentit, el Pla especial obre la porta a la implantació de dos càmpings, una casa de colònies i un hotel a tocar del pantà. A banda, en cadascun dels 8 punts on es concentraran les activitats s’hi preveu poder fer places d’aparcament: més de 400 en total (30 als llocs on hi ha menys espai i unes 120 als punts on hi ha més terreny).

Les vuit àrees per concentrar l’activitat

El Pla especial assenyala els criteris d’ordenació de les actuacions i usos previstos del conjunt de l’espai definint 8 àrees dotacionals (6 a Cercs i 2 a Vilada) on es concentraran aquestes activitats, amb una fitxa específica per a cadascuna. Els usos que es permetran a cada àrea són els següents:

  • Casa en Vila: Un àmbit que havia estat l’abocador de Cercs, on hi ha una edificació en ruïnes coneguda com a Casa en Vila. Es proposa admetre-hi l’ús d’habitatge, turisme rural i equipament, a més de 38 places d’aparcament.
  • La Mata: Actualment hi ha l’embarcador de l’empresa Berguedà Nàutic i es preveu potenciar les estructures i usos de les activitats turístiques existents. Es permeten la nàutica en terra ferma i l’ús d’elements flotants a la làmina d’aigua, a més de 30 places d’aparcament. Caldrà una reconsideració paisatgística de totes les instal·lacions i accessos preexistents, donat que la seva qualitat paisatgística actual no és l’òptima.
  • El Gall: En aquest àmbit hi ha una masia deshabitada coneguda com El Gall (declarada com a BCIL), i dos coberts més petits. Es proposa admetre-hi l’ús d’habitatge, turisme rural i equipament. Les obres de rehabilitació comportaran la realització d’un estudi històric-arqueològic per garantir la preservació dels seus valors culturals. També s’autoritza l’ús de càmping, amb unes 80 unitats d’acampada, i 128 places d’aparcament.
  • Casa Vitarella: Inclou la masia de la Vitarella i la seva pallissa, i una zona més propera a la làmina d’aigua. S’hi admetran un màxim de dos habitatges, turisme rural, equipament, nàutica en terra ferma i l’ús d’elements flotants a la làmina d’aigua. És una altra de les zones on s’autoritza l’ús de càmping, així com 120 places d’aparcament.
  • La presa i la casa de l’administració: La presa és l’element que va donar lloc a l’embassament. Actualment, s’hi poden fer visites guiades i hi ha un circuit de Vies Braves. La Casa de l’Administració és una construcció de titularitat pública i disposa de dos habitatges per a la pernoctació del personal. És l’únic lloc en tot l’àmbit del Pla especial on es permetrà l’ús hoteler, tot i que sense ampliacions de les construccions. Es proposen 45 places d’aparcament.
  • Les cases dels treballadors: A peu de la carretera C-26, amb molt bon accés gràcies a un camí asfaltat. És l’únic punt on s’admet l’ús de casa de colònies, a més d’un sol habitatge, vinculat a l’explotació de la presa, així com 45 places d’aparcament.
  • Club esportiu la Baells: És una construcció d’una sola planta a peu de l’embassament. Es permeten la nàutica en terra ferma i l’ús d’elements flotants a situar a la làmina d’aigua, a banda de 30 places d’aparcament.
  • Molí del cavaller: Construcció d’una sola planta sense massa qualitat arquitectònica, amb un gran porxo amb taules de pícnic i barbacoes, situada a peu de l’embassament. Actualment, s’hi desenvolupen activitats esportives i el camí d’accés es troba en bon estat. S’hi permetrà l’ús d’equipament en l’edifici existent, la nàutica en terra ferma i l’ús d’elements flotants a situar a la làmina d’aigua. Es completarà amb 30 places d’aparcament.

Suspès temporalment… Fins ara

El Pla especial ja s’havia aprovat definitivament, però la seva entrada en vigor s’havia suspès a l’espera de la presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions tècniques. Avui, la Comissió d’urbanisme ha donat conformitat al text refós presentat pel Consell Comarcal del Berguedà i, per tant, hi ha donat el vistiplau definitiu.

X