Puig-reig és a punt d’actualitzar el POUM, després d’anys de traves burocràtiques

El ple de l’Ajuntament aprova el darrer redactat del planejament urbanístic abans que la Comissió d’Urbanisme li doni llum verda

Puig-reig encara la recta final per disposar de l’actualització del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El ple de l’Ajuntament de Puig-reig ha fet l’aprovació provisional del redactat en la sessió ordinària d’aquest dimarts a l’espera que, a finals de novembre, la Comissió d’Urbanisme en faci l’aprovació definitiva. Si no hi ha cap imprevist -ha explicat l’alcalde de Puig-reig Josep Maria Altarriba- és el darrer tràmit per disposar definitivament d’aquest POUM actualitzat. El punt de l’ordre del dia s’ha inclòs per urgència a l’ordre del dia del plenari i s’ha aprovat sense problemes.

L’actual POUM és de 1988. Precisament per això, l’any 2015, quan l’encara alcalde, Josep Maria Altarriba, va assumir la vara, va fixar l’actualització del POUM com una de les seves prioritats. La idea del govern era fer-ho el més àgil possible, però des d’aleshores ha encadenat tota mena de traves tècniques per adaptar a la normativa vigent el redactat, que l’havien iniciat els governs anteriors i es treballava des del 2007.

Un llarg recorregut

L’alcalde ha valorat la feina feta des del 2015, quan va accedir al càrrec, i ha recordat que l’estiu del 2016 es va traslladar a Urbanisme un primer redactat.  Les respostes, l’informe tècnic amb les al·legacions i consideracions a tenir en compte durant l’exposició pública i abans de la seva aprovació es van adaptar al nou redactat el 2019, quan el consistori va realitzar una primera aprovació provisional. Es van fer modificacions, sobretot, referents a la memòria social que en aquell moment estava desfasada tenint en compte que venia del 2007 i la situació i perspectives de creixement de més de deu anys enrere eren totalment diferents.

La Comissió d’Urbanisme encara no va donar llum verd al redactat, i va demanar, llavors, nous informes d’organismes sectorials, canvis de format i compliments de necessitats que no existien quan es va iniciar el tràmit. Altarriba ha explicat que durant els darrers mesos s’ha treballat amb els Serveis Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central “perquè sigui un POUM definitiu en consonància amb el que ens demanaven perquè aquest novembre rebi l’aprovació de la comissió de manera definitiva.”

Què és el POUM?

El POUM és l’eina que ha de guiar les actuacions que es duen a terme al municipi pel que fa a l’ús del sòl i que estructura i garanteix una radiografia de quina és la situació de les vies de comunicació, equipaments o habitatges, així com també a la previsió de creixement o no en l’àmbit industrial i poblacional. Altarriba ha assegurat que el primer redactat del nou POUM (2007/2008) “estava molt desactualitzat, perquè, per exemple, preveia un creixement desproporcionat del nombre de veïns”. El nou redactat és “més realista i equilibrat pel que fa a estructura urbanística del municipi i en quan a possibles creixements i necessitats poblacionals i industrials que hi puguin haver en les properes dècades”. En aquest sentit, ha recordat que ha estat treballat conjuntament amb els Serveis Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central, “que han acotat molt les possibilitats de creixement i de desenvolupament urbanístic del municipi”.

El ple de Puig-reig també ha aprovat l’admissió a tràmit de la proposta de Pla Parcial Urbanístic del Saltet per poder-la traspassar a Urbanisme perquè realitzi i reclami els informes pertinents. Aquest punt s’ha aprovat amb la condició que s’aprovi definitivament el POUM a finals de novembre.

Durant el plenari també s’ha aprovat la ratificació del contracte d’obres de renovació del col·lector d’aigües residuals de la Costa de la Garbera i el calendari fiscal previst pel 2023.

X