Avià converteix el carrer Ponent en via d’una sola direcció per evitar que es col·lapsi

L'Ajuntament recomana a les famílies que porten els nens a l'escola que circulin per l'avinguda Pau Casals, la principal artèria viària del municipi

És habitual que el carrer Ponent es col·lapsi de cotxes just abans que comencin les classes a l’Escola d’Avià i pocs minuts després que acabin. El carrer connecta l’avinguda Francesc Macià amb el carrer Flor de Muntanya i és l’itinerari que moltes famílies trien per arribar a l’escola des de fora del nucli urbà o per sortir del poble des de l’escola.

Per solucionar els col·lapses recurrents, l’Ajuntament ha convertit el carrer Ponent en una via d’una sola direcció: a partir d’ara només es pot fer de pujada (sortint de l’escola) i per agafar l’avinguda Francesc Macià de baixada caldrà venir des del carrer Sant Isidre, fent la cantonada de la Perruqueria Janina. Des d’aquest dilluns, els cotxes han trobat un senyal vertical de prohibit el pas quan han estat al carrer Flor de Muntanya i han volgut agafar el Ponent per dirigir-se a l’escola.

L’alcaldessa, Patrocini Canal, explica en un comunicat que aquesta mesura s’ha pres per “millorar els fluxos de trànsit pels carrers del poble i que l’impacte de la concentració de vehicles pels veïns de determinades zones sigui el més lleu possible”. Els col·lapses en horari d’entrada i sortida de l’escola generen molèsties als veïns de la zona.

Amb la nova senyalització, l’alternativa per als veïns de la zona del carrer Ponent és accedir-hi des del carrer Sant Isidre. Ara bé, per anar a l’escola, l’Ajuntament recomana fer-ho per l’avinguda Pau Casals, que és l’artèria principal de l’entramat urbà d’Avià i que té més capacitat d’absorbir trànsit que la zona del carrer Ponent.

“Una mesura per ordenar el trànsit de cotxes que venen de Berga”

Patrocini Canal ha indicat que “esperem que aquesta mesura serveixi per ordenar el trànsit dels cotxes que venen de Berga al matí per deixar els nens a l’escola i a la tarda per recollir-los i que són molt nombrosos, no causi molèsties”. L’Ajuntament d’Avià ha enviat als veïns de la zona cartes informant-los d’aquest canvi. 

D’altra banda i coincidint amb aquesta mesura, l’Ajuntament ha eliminat les barreres arquitectòniques del pas de vianants del carrer Ponent per facilitar-hi el pas de persones amb problemes de mobilitat.

X