Aparten temporalment del càrrec el secretari de l’Ajuntament de Berga per un suposat cas d’assetjament laboral

La resolució parla d'abús d'autoritat, falta de consideració cap al personal i assetjament laboral continuat a treballadors de l'Ajuntament

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat (DGAL) ha suspès provisionalment de funcions durant un període màxim de 6 mesos el secretari de l’Ajuntament de Berga. Tot plegat, després que l’Ajuntament posés en coneixement de la DGAL conductes susceptibles de ser constitutives d’infraccions administratives per part del funcionari municipal.

Ara, segons ha avançat Regió7 i ha pogut confirmar l’Aquí Berguedà a través de fonts municipals i de la mateixa DGAL, s’ha optat per apartar provisionalment del càrrec el secretari, a qui se li atribueixen uns fets que podrien ser considerats com a faltes greus o molt greus. Per aquest motiu, s’ha obert un expedient al secretari i l’autoritat competent es dona un termini de 8 mesos per resoldre el procediment.

L’Ajuntament de Berga considera que “no és oportú fer, per ara, més manifestacions al respecte”, atès que el cas es troba en valoració de la DGAL. Per la seva banda, la DGAL també ha refusat pronunciar-se al respecte.

Abús de poder i assetjament laboral continuat

La resolució qualifica de faltes greus l’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec, extralimitant-se en les seves funcions; la falta de consideració cap al personal; i el fet d’originar enfrontaments entre treballadors.

Com a faltes molt greus, la resolució parla d’assetjament laboral continuat a la interventora municipal, el cap de Recursos Humans i la Tècnica d’Administració General, així com utilització indeguda de documentació o informació.

El funcionari pot recórrer la suspensió temporal de funcions, però no pot fer res davant la incoació de l’expedient.