Els cinc carrers més sorollosos de Berga

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Berga recull que hi ha cinc zones especialment sorolloses

Berga presenta un impacte considerable vinculat a les infraestructures viàries que travessen el municipi i a la zona industrial. El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Berga conclou que hi ha carrers a la ciutat especialment sorollosos. En aquests punts s’hi han detectat valors per sobre dels 65 dB(A) durant el període diürn i en alguns, fins i tot, s’han superat els 60 dB(A) durant la nit.

Els punts que els analistes han considerat els més contaminants acústicament, són els següents:

· Carretera de Solsona

· Carretera de Sant Fruitós

· Gran Via

· Carretera de Sant Llorenç

· Certs punts del Polígon Valldan

Soroll nocturn

Tots aquests punts superen els 65 dB(A) durant el període diürn i dos en concret, passen dels 60 dB(A) a la nit, es tracta de la Carretera de Solsona i la Carretera de Sant Llorenç, que casualment són els dos punts principals d’entrada i sortida de la ciutat.

X