L’Ajuntament de Berga hi explicarà les accions per erradicar la violència sexual i l’evolució de la participació de la dona en el si de la festa