General

L’Ajuntament de Gironella manté el preu de l’escola bressol municipal

L’Ajuntament de Gironella ha desestimat les al•legacions presentades pel grup municipal del PSC i els pares i mares dels alumnes de l’escola bressol municipal l’Estel, que demanaven que no s’apliqués l’augment de la quota aprovat el passat juliol i que afecta les hores de servei que queden fora de l’horari recomanat pel departament d’Ensenyament, és a dir de les 8 a les 9 del matí i de les 5 a les 7 de la tarda. Segons els pares, les noves tarifes comporten un encariment de la quota mensual d’un 7%. Per als alumnes que només hi van en l’horari general, la quota mensual de l’escola bressol de Gironella ha quedat en 77 euros, mentre que la franja de matí té un cost addicional de 8 euros i la de tarda de 15.
Segons l’alcalde, David Font, només dues famílies de les 47 inscrites a l’escola utilitzen el servei complet de 8 del matí a 7 de la tarda i onze més utilitzen la franja de 8 a 9 del matí. De manera, diu, que el 75% de les famílies no es veuen afectades per aquest increment de la quota.
L’alcalde recorda que aquest és un servei no obligatori, és a dir que el consistori no té l’obligació legal d’oferir-lo, per això es considera que cal aplicar-hi mesures que contribueixin a que sigui menys deficitari. Recorda també que es tracta d’un model que funciona en altres municipis i que, tot i així, el centre continua sent un dels més econòmics de la comarca.
Les al•legacions presentades es van desestimar però es va acordar elaborar un reglament de règim intern de l’escola que especificarà els criteris de funcionament del centre i determinarà els horaris i les possibles modificacions que s’hi puguin fer.
En el ple d’ahir a l’Ajuntament de Gironella també es va acceptar la subvenció per al funcionament de l’escola bressol. També es va aprovar per unanimitat una moció en suport de l’escolta catalana.

Comentaris