L’Eix del Llobregat ampliarà el tram d’autovia, tindrà quatre carrils fins a Cercs

L’autovia C-16, l’eix del Llobregat, arribarà fins a Cercs. El doble carril per cada sentit de la circulació que ara arriba fins a Berga s’allargarà 6,5 quilòmetres més, fins a Cercs. Així ho ha anunciat aquest matí al Berguedà el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que ha fet una visita a les obres de millora de la seguretat viària que s’estan duent a terme en aquesta carretera C-16 en el tram entre Berga i Bagà.

Aquest desdoblament forma part del projecte del tercer carril reversible que es farà de Cercs a Bagà, un tram de 13,5 quilòmetres. Un projecte que el conseller Vila va anunciar el novembre del 2013 amb la previsió d’executar-lo aquest 2015. Els terminis no s’han complert. Actualment està en redacció aquest projecte constructiu de formació d’un tercer carril que es formarà mitjançant una màquina de transferència, que desplaçarà transversalment la barrera de formigó que separa els sentits de la circulació per permetre la formació de dos carrils al costat dret de la carretera per facilitar la circulació de sortida cap a la Cerdanya i, en els dies de retorn a Barcelona, formar els dos carrils al costat esquerre.

Autovia de velocitat 80 km/h entre Berga i Cercs

El primer tram, de 6,5 km, entre el final de l’autovia existent i fins a apropar-se a Cercs (pk 103) presenta unes condicions de terreny que fan possible projectar una duplicació de la carretera actual, incloent el túnel de Berga. Per aquest motiu, el departament de Territori i Sostenibilitat incorpora al projecte la duplicació d’aquest tram. Així, es formarà una autovia amb límit de velocitat 80 km/h. A la resta (13,5 km) s’eixamplarà la plataforma per encabir el tercer carril reversible amb la mitjana mòbil.

El cost total de l’obra serà d’uns 140 milions d’euros. El conseller Vila ha explicat avui que la previsió és acabar la redacció del projecte durant l’any 2016 perquè les obres es puguin executar a partir del 2017.

Recta final de les obres de millora de la seguretat viària

Les obres de millora de la seguretat viària entre Berga i Bagà, que van començar l’agost, estan ja en una fase molt avançada d’execució. És previst que s’acabin al gener. Els treballs, amb un pressupost de 3,55 milions d’euros, abasten uns 20 quilometres entre Berga i l’inici de la concessió del túnel del Cadí, a Bagà. Afecten els termes municipals de Berga, Cercs, la Nou de Berguedà, Guardiola de Berguedà i Bagà.

La carretera, que discorre per un terreny d’orografia accidentada, té en aquest àmbit una calçada única, amb un carril per sentit i trams de carril addicional per a l’avançament de vehicles lents. Registra un trànsit elevat, d’uns 12.000 vehicles diaris, amb puntes de trànsit més elevades durant els caps de setmana. Fins ara s’han realitzat ja les modificacions en el traçat en planta, un reforç general del paviment i la millora del peralt en revolts.

En aquests moments s’està executant la formació d’un zebrat central (amb ressalts inversos) al llarg de 2,8 km i la resta de pintures i marques viàries. També està en execució la millora de la senyalització vertical, la formació de cunetes formigonades i la protecció de talussos.

La fase final d’aquestes millores serà la col·locació d’una barrera metàl·lica central per separar els dos carrils de baixada del de pujada en un tram d’1,3 km al sud de Cercs. En aquest tram es mantindrà el carril de baixada, de 3,5 metres, mentre que els dos carrils de pujada tindran una amplada de 3,2 metres. Aquesta barrera metàl·lica, que se situarà en un tram de revolts entre el túnel de Berga i el túnel de Cercs per evitar la invasió del sentit contrari, serà de 60 cm d’alçada per facilitar la visibilitat.

També està pendent d’execució la millora de l’accessibilitat en l’enllaç Berga Nord, amb la creació d’un nou carril d’incorporació, i la millora de l’accés  a la Nou de Berguedà.

 

FOTO: El conseller  Santi Vila (de vermell), en la seva visita a les obres de la C-16  entre Berga i Bagà, al costat d’alcaldes i polítics de la comarca. / TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 

X