La Generalitat inverteix 1,6 milions a canviar l’enllumenat del Túnel del Cadí per tecnologia LED

El Departament de Territori i Sostenibilitat inverteix 1,6 milions d’euros en la renovació de l’enllumenat del Túnel del Cadí. Les obres començaran la setmana vinent i s’allargaran 8 mesos. En concret, se substituirà l’enllumenat bàsic o permanent, el d’emergència i l’abalisament lluminós per un nou sistema d’il·luminació basat en tecnologia LED.

La societat concessionària Túnels de Barcelona i Cadí SAC ha considerat la substitució de l’actual il·luminació davant l’obsolescència tècnica que presenta i seguint els criteris d’eficiència energètica establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Les obres han estat adjudicades a l’empresa constructora Cobra Instalaciones y Servicios, S.A, per un import de 1.655.000,00 euros (IVA exclòs), i seran gestionades per la societat concessionària.

Prèviament a l’inici de les obres, s’ha dut a terme una auditoria de funcionament, estudis luminotècnics, una selecció de productes i proves de camp.  A partir de la setmana vinent començaran les obres, que inclouen:

  • Instal·lació d’un nou sistema d’enllumenat (projectors, drivers, reguladors i equips auxiliars) per substituir el sistema actual a l’interior del túnel.
  • Balises laterals per al guiatge dels vehicles a l’interior de la infraestructura.
  • Noves línies elèctriques, així com les seves respectives canalitzacions, per a l’alimentació dels nous sistemes d’enllumenat. Les noves línies elèctriques disposaran de caixes de connexió resistents al foc. El nou cablejat serà lliure d’halogenurs amb coberta de poliolefines amb baixa emissió de fums, adequant-se tota la instal·lació a la normativa vigent.
  • Nous quadres elèctrics de protecció i nous transformadors als 4 Centres de Transformació afectats de l’interior del túnel.
  • Un sistema de supervisió i control de l’enllumenat des del centre de control ubicat a la boca nord del túnel, la seva programació i l’actualització del software actual per a incloure el nou sistema d’enllumenat.
  • Quatre sistemes d’alimentació ininterrompuda als centres de transformació per garantir l’autonomia necessària al circuit d’enllumenat d’emergència de l’interior del túnel, adaptant així el nou sistema d’enllumenat a la normativa vigent

La tecnologia LED utilitzada en aquestes obres és molt més eficient energèticament que les làmpades de vapor de sodi de baixa pressió que actualment funcionen al Túnel del Cadí. En concret, es calcula que serviran per reduir un mínim d’un 30% el consum elèctric actual.