L’Ajuntament de Gironella destina 100.000 euros a ajuts per a empreses, professionals i autònoms afectats pel Covid-19

A partir de dilluns 18 de maig, l’Ajuntament de Gironella obrirà la convocatòria de subvencions directes per a empreses, professionals i autònoms del municipi que s’hagin vist afectats per la crisi del Covid-19. Les ajudes formen part del Pla de Reactivació Econòmica Municipal que el ple va aprovar per unanimitat aquest abril.

Podran sol·licitar la subvenció totes aquelles empreses, autònoms i professionals que tinguin l’activitat censada i ubicada al municipi, i que es van veure obligades, arran del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, a suspendre la seva activitat, i, en conseqüència, han patit una reducció involuntària de la seva facturació.

Els interessats podran subvencionar les despeses de manteniment dels locals, serveis i centres de treball, les campanyes de promoció i màrqueting, el foment de noves activitats i nous serveis, així com les inversions per dur-les a terme, la creació de nous productes o qualsevol altre activitat, servei o inversió que correspongui a l’objecte de la convocatòria.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat, concedida per l’Ajuntament, o altres administracions o ens públic o privats. Les subvencions es resoldran de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació, i s’obren dos períodes de petició. El primer, és per l’aturada de l’activitat del primer trimestre del 2020, i la segona és per l’aturada d’aquest segon trimestre.

La quantia màxima de la subvenció serà de 500€, i la mínima de 150€, per a cada una de les dues finestres de petició. La presentació de la sol·licitud no dona dret directe a l’obtenció de l’ajut.